Slovenský pozemkový fond sa nachádza v krízovej situácii, čaká ho ozdravný proces

Kataster, pozemok, pozemky, peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa nachádza v krízovej situácii, ktorá si vyžaduje akútne riešenia. Krízovým ozdravným procesom sa má predísť rizikám v súvislosti s nakladaním s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie. Vyplýva to z materiálu, s ktorým sa oboznámila vláda.

Spisová zápcha

SPF začal od apríla minulého roka realizovať projekt s názvom Spisová zápcha, vďaka ktorému sa mal do konca marca tohto roka znížiť enormne vysoký počet nevybavených vecí. Išlo o asi 28-tisíc spisov.

Počas realizácie projektu sa však ukázalo, že úspešné dokončenie projektu bolo od počiatku nereálne,“ uvádza sa v materiáli.

Neefektívny manažment práce

Rezort pôdohospodárstva upozorňuje na netransparentné vedenie a vybavovanie dotknutej agendy vytvárajúce riziko svojvoľného zásahu do vybavovania agendy, vybavovanie aj nových spisov, ktoré nepredstavovali pôvodnú sumu nevybavených vecí dotknutú projektom, či formálne ukončovanie spisov bez ich reálneho vybavenia.

Problémom je aj neefektívny manažment práce, netransparentné a nekontrolované vybavovanie dotknutej agendy, ako aj netransparentné a nehospodárne odmeňovanie zamestnancov SPF.

V súvislosti s realizáciou projektu sa ukázalo ako pochybné aj jej financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených SPF ako aj využívanie prostriedkov SPF na zabezpečovanie externých právnych služieb pre SPF. Realizácia projektu je na základe uvedených zistení netransparentná, nehospodárna a neefektívna,“ upozorňuje rezort pôdohospodárstva.

Podpora z fondov Európskej únie

Nedostatky v realizácii projektu a v činnosti SPF podľa ministerstva predstavujú zároveň riziko aj pre ochranu finančných záujmov Európskej únie, keďže pozemky, ktoré spravuje a s ktorými nakladá SPF, užívajú prijímatelia platieb a podpôr z fondov Európskej únie.

Činnosť SPF však vzhľadom na zistené nedostatky nepredstavuje záruku pre dodržiavanie základných princípov nakladania s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z fondov Európskej únie, najmä so zásadami rovného a nediskriminačného zaobchádzania, transparentnosti, predvídateľnosti a právnej istoty,“ tvrdí ministerstvo.

Pozemkový fond čaká ozdravný proces

SPF podľa ministerstva čaká krízový ozdravný proces, ktorým by sa ukončil uvedený krízový stav činnosti SPF pri znižovaní počtu nevybavených vecí, odmeňovaní zamestnancov a evidencii, identifikácii a realizácii právnych a administratívnych úkonov SPF.

V kontexte tohto ozdravného procesu bude potrebné pripraviť aj návrhy legislatívnych riešení, ktorými sa upravia práva a povinnosti SPF tak, aby hospodárne, efektívne a transparentne vykonával správu pozemkov vo vlastníctve SR a nakladal s pozemkami vo vlastníctve nezistených vlastníkov,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRSPF Slovenský pozemkový fond