Nízka nezamestnanosť v kombinácii s vysokou infláciou podľa Graftonu zrejme ostanú aj naďalej dvojsečnou zbraňou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nezamestnanosť
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

V roku 2023 ovplyvňovala slovenský pracovný trh najmä nízka nezamestnanosť a vysoká inflácia, ktorých kombinácia priniesla pozitívne dôsledky pre zamestnancov, no negatívne pre zamestnávateľov.

Pravidlá ekonomickej migrácie

Ako ďalej uvádza personálna agentúra Grafton, kandidáti chýbali naprieč všetkými odbormi a v najbližšom čase sa situácia zrejme nezmení. Ak sa teda novej vláde nepodarí vhodne upraviť pravidlá ekonomickej migrácie, môže to pre našu ekonomiku podľa odborníkov znamenať vážny problém.

„Rok 2023 sa slovenský trh práce niesol v duchu historicky najnižšej nezamestnanosti,“ pripomína jeden z kľúčových faktorov riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group Martin Malo.

Tá sa v celoslovenskom meradle pohybovala pod hranicou 6 %. To znamenalo na jednej strane výhodnú pozíciu pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, na strane druhej však táto situácia priniesla problémy zamestnávateľom.

Vysoká miera inflácie a zároveň nedostatok pracovníkov boli dva najdôležitejšie aspekty, ktoré v roku 2023 nútili zamestnávateľov zvyšovať mzdy. Na Slovensku rástli mzdy vo všetkých odboroch aj krajoch, no nie všade rovnako. Najvýraznejšie zvyšovanie pocítili zamestnanci vo výrobe, v stavebníctve a logistike. Naopak, k sektorom s minimálnym rastom miezd patrili IT, bankovníctvo a finančné služby.

Finančné ohodnotenie

Mzdy sa zároveň v niektorých profesiách dostali na veľmi podobnú úroveň naprieč viacerými krajmi, čo bolo evidentné najmä v oblasti inžinieringu a výroby.

Vyššie finančné ohodnotenie v Bratislave tak prestalo byť všeobecne platným pravidlom. Zvyšovanie miezd však podľa Graftonu nestačilo pokryť infláciu a vo výške čistej priemernej mesačnej mzdy sa dnes Slovensko nachádza na chvoste krajín EÚ.

Podľa odborníkov z agentúry Grafton chýbali v roku 2023 kandidáti vo všetkých odboroch. K najviac žiadaným patrili pracovníci vo výrobe a logistike, ale aj účtovníci, obchodní zástupcovia a manažéri.

O pozície manažérov, obchodných zástupcov a operátorov výroby bol zároveň najvyšší záujem zo strany uchádzačov. Zvýšený dopyt zaznamenali personalisti aj po kandidátoch, ktorí ovládajú viac než jeden jazyk, a to najmä kombináciu angličtiny a nemčiny.

Mzdové očakávanie kandidátov

Nízka miera nezamestnanosti a nedostatok kandidátov v kombinácii s vysokou infláciou potrápili zase zamestnávateľov. „Vysoká miera inflácie, prirodzene, zvyšovala mzdové požiadavky zamestnancov, čo však zároveň znamenalo aj vyššie náklady pre zamestnávateľov,“ upresňuje branch manager bratislavskej pobočky Graftonu Juraj Polák.

Jedným z dôsledkov bol podľa neho nárast počtu situácií, kedy sa mzdové očakávania kandidátov nestretávali s možnosťami zamestnávateľov. Stúpla tiež fluktuácia zamestnancov.

Práve dvojciferná inflácia spôsobila nárast tlaku nielen na zvyšovanie miezd, ale aj na podporu formou benefitov, či už finančných alebo nefinančných.

„Jedným z pozitívnych dôsledkov vývoja bola v tomto smere napríklad implementácie home office vo viacerých odvetviach,“ upozorňuje Malo. Podľa neho bude veľký tlak na mzdy zamestnancov pokračovať aj v roku 2024, a to najmä pre pretrvávajúcu infláciu. Ak sa adekvátne nezvýšia mzdy, bude hlavne mladšia, bezdetná generácia odchádzať podľa Graftonu za prácou do zahraničia.

Tranzícia biznisu

Aj naďalej budú podľa neho chýbať kandidáti a nová vláda bude musieť rozhodnúť, akým spôsobom zmení pravidlá ekonomickej migrácie.

„Pokiaľ v tejto téme nenastane posun smerom k zjednodušeniu a zlepšeniu flexibility, budeme oproti okolitým štátom strácať ešte viac než doteraz. S podobnou situáciou v nezamestnanosti, ktorú ovplyvňuje negatívna demografická krivka, sa boria všetky krajiny V4. Ak teda nechce byť Slovensko, respektíve celá stredná Európa svedkom tranzície biznisu do iných lokalít, musí nájsť spôsob, ako dostať na svoj trh práce dodatočných kandidátov,“ konštatuje riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.

Zmena podľa neho nastane najmä v prístupe firiem. Viaceré budú investovať do nových technológií, predovšetkým do automatizácie a robotizácie, a tiež do redukcie interných procesov pomocou umelej inteligencie. „To zároveň prinesie novovznikajúce pozície na pracovnom trhu,“ uzavrel Malo.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Grafton