Robíme ústretové kroky, no kluby sa nemôžu schovávať za pandémiu, vraví generálny sekretár SFZ Palenčík

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peter Palenčík
Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Palenčík. Foto: Slovenský futbalový zväz

Pandémia má celosvetový ekonomický dopad. Neobišla ani slovenskú futbalovú scénu, kde spôsobila mnoho ekonomických problémov, nezriedka existenčného charakteru. Mnohé kluby sa dostali do pozície, keď nevedeli, z čoho zaplatia zazmluvnených hráčov, zamestnancov či dodávateľov.

Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík v rozhovore pre Webnoviny.sk hovorí, čo spravili pre to, aby pomohli slovenskému futbalu v týchto neľahkých časoch. Priblížil tiež kroky v súvislosti s licenčnými podmienkami klubov a vyčíslil finančný výpadok SFZ pre pandémiu.

Od vypuknutia pandémie bolo medializovaných niekoľko prípadov platobnej neschopnosti slovenských klubov v prvej a druhej najvyššej súťaži. Klub MŠK Žilina navyše uprostred rozohranej sezóny vstúpil do likvidácie. Podnikol SFZ v nadväznosti na to kroky, ktorými by sa eliminovalo riziko podobných situácií?

Platobnú neschopnosť klubov je potrebné posudzovať od prípadu k prípadu. Niektoré kluby v tomto období „dobiehajú“ zle nastavené zmluvy bývalých alebo aj súčasných manažmentov s trénermi a najmä s hráčmi s viacerými doslova absurdnými finančnými bonusmi. Je však aj veľa takých klubov, ktoré pandémiu zvládajú bez výraznejších obmedzení a mzdových redukcií, pretože nečakajú iba na finančnú pomoc od iných, ale konajú sami.

SFZ, samozrejme, vníma, že pandémia má na kluby veľmi negatívny ekonomický dopad. Napriek tomu v roku 2020 prijal vo svojich predpisoch opatrenia, ktoré by mali eliminovať najmä nedostatočne právne analyzované a v niektorých prípadoch aj tzv. „jednoosobové“ rozhodnutia klubov.

Nad akýmkoľvek sprísnením licenčných podmienok v tomto období absolútne neuvažujeme.

Konkrétne aké opatrenia?

SFZ neumožní napríklad uchádzať sa klubu v likvidácii o licenciu. Tieto ustanovenia už boli zapracované do rozpisov dvoch najvyšších súťaží mužov a platnej licenčnej smernice SFZ.

Uvažuje zväz nad prípadnou ďalšou úpravou licenčných podmienok pre kluby?

Nad akýmkoľvek sprísnením licenčných podmienok v tomto období absolútne neuvažujeme. Naopak, snažíme sa klubom vychádzať v ústrety, ako sa len dá. Táto ústretovosť však nemôže byť realizovaná zrušením niektorých licenčných kritérií, nakoľko nad licenčným procesom dohliada priamo UEFA, ale napríklad odložením ich plnenia na neskoršie obdobie, ak je to možné, alebo posunutím doby ich vstupu do platnosti.

Ako to prebehlo v licenčnom cykle 2020/2021? 

V ostatnom licenčnom konaní bolo napríklad úplne zrušené predkladanie tzv. budúcich finančných informácií klubov, realizovanie viacerých požiadaviek týkajúcich sa plnenia programov vzdelávania hráčov a realizačných tímov, či dokonca aj odloženie lekárskych prehliadok hráčov a hráčok vzhľadom na nemožnosť ich vykonania.

Viaceré infraštruktúrne kritériá týkajúce sa štadiónov vstúpia do platnosti s ročným posunom a do praxe bol zavedený aj elektronický licenčný modul SFZ, ktorý výrazne redukuje papierovú dokumentáciu a neporovnateľne uľahčuje klubom administratívnu agendu pri licenčnom konaní.

V licenčnom cykle 2020/2021 SFZ v plnom rozsahu rešpektoval rozhodnutia a odporúčania UEFA, týkajúce sa posunu niektorých termínov licenčného konania. Niektoré sme dokonca posunuli až 15 dní nad rámec odporúčaní UEFA.

Rátate s tým, že by prišla takáto požiadavka aj v aktuálnom licenčnom cykle?

Ak príde podobná požiadavka alebo odporúčanie UEFA aj v tomto licenčnom cykle, bude ju SFZ v plnom rozsahu rešpektovať a umožní klubom odporúčané posunutia termínov na dokladovanie plnenia licenčných požiadaviek. Posledná zmena licenčnej smernice SFZ bola schválená výkonným výborom SFZ 1. decembra 2020.

Aká je momentálne výška zábezpeky, ktorú jednotlivé kluby musia skladať na účet SFZ?

Pre Fortuna ligu je stanovená zábezpeka 30 000 eur a pre 2. ligu 10 000 eur. Celý systém zábezpeky je nastavený tak, že ak sa klub dostane do omeškania s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich zo záväzných rozhodnutí orgánov na riešenie sporov SFZ, je riadiaci orgán súťaže oprávnený poukázať finančné plnenie oprávnenému zo zábezpeky klubu, ktorý je v omeškaní, na základe žiadosti oprávneného.

Je výška zábezpeky adekvátna?

Aktuálne evidujeme, že táto výška zábezpeky nie je zo strany oprávnených osôb takmer vôbec využívaná a ak sa aj z ich strany využije, tak pokryje celé požadované plnenie. Inými slovami, aktuálna výška zábezpeky postačuje na pokrytie požadovaných plnení zo strany oprávnených osôb. Na základe toho SFZ nevidí dôvod na jej úpravu.

Viacero klubov je závislých od hlavného sponzora, ktorého prípadné odstúpenie od spolupráce uprostred rozbehnutej sezóny by mohlo znamenať predčasné ukončenie činnosti mužstva. Akým spôsobom sa posudzuje, či sú deklarované rozpočty klubov naozaj kryté reálnymi prostriedkami?

V licenčnom konaní predkladá klub všetky požadované dokumenty, kde sa okrem iného predkladá aj významná časť v rámci finančných kritérií. V tejto časti musí žiadateľ o licenciu pripraviť a SFZ predložiť finančné informácie do budúcnosti, aby tak preukázal svoju schopnosť zachovať nepretržitú činnosť, minimálne do konca licenčnej sezóny.

O zavedení platových stropov sa zatiaľ diskusia nekonala.

V uplynulých rokoch však nastal prípad, keď klub pre finančné problémy nedostal licenciu na nadchádzajúci ročník.

Áno, takýto prípad nastal na Slovensku v roku 2015, keď klub, napriek tomu, že skončil v najvyššej súťaži na 6. mieste (MFK Košice, pozn. redakcie), nedostal pre finančné problémy a podlžnosti voči trénerom a hráčom licenciu na sezónu 2015/2016 a bol preradený do II. ligy.

Myslíte si, že by takýto scenár mohol na Slovensku opäť nastať?

Do dvoch najvyšších republikových súťaží mužov nemôžu byť zaradené kluby s finančnými problémami a nevysporiadanými záväzkami, napriek tomu, že je pandémia koronavírusu, za ktorú už schovávame aj veci, ktoré s ňou až tak úplne nesúvisia. To je cesta, ktorou sa SFZ a Únia ligových klubov nemôžu uberať, aj keby to malo znamenať redukciu počtu účastníkov v spomínaných dvoch najvyšších súťažiach mužov.

Čína bola v ostatných rokoch známa rozprávkovými platmi futbalistov. Aj tam však predvlani tamojšia futbalová asociácia pristúpila k zavedenie platových stropov? Pomohlo by niečo také k ekonomickej stabilizácii slovenských klubov?

O zavedení platových stropov sa zatiaľ diskusia nekonala.

V čase, keď ekonomická situácia v spoločnosti i v športe „stojí na vratkých nohách“, mnoho ľudí žiada príslušné orgány i organizácie o finančnú pomoc. Podieľa sa na zlepšení situácie v slovenských kluboch aj SFZ?

Ekonomické dopady zasiahli nielen kluby, ale aj SFZ, kde výpadky predstavujú sumu na úrovni dva miliónov eur. Aj napriek tomu sa SFZ snažil pomôcť klubom zmierniť dopady aspoň z časti a v rámci svojich možností. Nekrátili sme žiadne príspevky regiónom ani mzdové náklady mládežníckych trénerov v kluboch, ktorých má zmluvne zaviazaných.

SFZ použil z vlastných zdrojov finančné prostriedky vo výške 370 000 eur pre podporu klubov dvoch najvyšších súťaží a stále znáša náklady na ich testovanie. V rámci rozvoja ženského futbalu zväz rozdelil všetkým klubom, ktoré majú prihlásené družstvá dievčat a žien do súťaží, sumu 150 000 EUR. Tieto prostriedky boli z balíka FIFA, určeného čisto len na ženský futbal.

Podieľa sa na takejto pomoci aj UEFA, ktorej ste členom?

UEFA, ale aj FIFA sa snažia pomôcť svojim členským asociáciám. V prípade UEFA to bolo zmiernenie pravidiel svojich rozvojových programov, z ktorých sme mohli finančné prostriedky použiť aj na zmiernenie pandemickej situácie. FIFA zasa uvoľnila časť svojich finančných rezerv, ktoré sme použili na sanáciu strát spojených s reprezentáciami, ako aj na podporu a udržanie rozvoja ženského futbalu.

Ak by mali obmedzenia na Slovensku, vrátane futbalu bez divákov, trvať ešte niekoľko mesiacov, začnú hroziť ďalšie ekonomické problémy slovenských klubov?

Diváci a fanúšikovia sú súčasťou futbalových zápasov nielen z pohľadu emócie a atmosféry. Príjem zo vstupeniek tvorí nemalú časť rozpočtov klubov, preto je vysoko pravdepodobné, že pri pokračovaní súčasnej situácie budú trpieť ešte viac.

Aký bude mať podľa vás súčasná pandemická situácia ďalší vývoj z pohľadu fungovania futbalu na Slovensku?

Ak zoberieme do úvahy fakt, že mimo dvoch najvyšších futbalových súťaží sa futbal nehrá už takmer rok, pokračovanie takéhoto stavu môže spôsobiť vážne problémy, dokonca zánik niektorých klubov. SFZ má eminentný záujem, aby sa futbal začal hrať aj na nižších úrovniach vrátane mládeže. Je to najmasovejší šport, ktorý plní v spoločnosti veľmi dôležitú úlohu aj z pohľadu zdravia, čo je jedným z hlavných predpokladov fungovania spoločnosti a krajiny.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Palenčík
Firmy a inštitúcie FIFA Medzinárodná futbalová federáciaSFZ Slovenský futbalový zväzUEFA Európska futbalová únia