Podniky budú môcť tiež získať dotáciu na malý obnoviteľný zdroj energie, SIEA poskytne až 70-tisíc eur na firmu 

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
fotovoltaický panel
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Mikro, malé a stredné podniky budú môcť získať dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energie (OZE). Ako informovala Stredoslovenská energetika (SSE), projekt Zelená podnikom už pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden podnik. Prostredníctvom pilotného projektu budú môcť mikro, malé a stredné podniky získať finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov.

Predmety podpory

Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 %, ak energetický audit potvrdí, že minimálne 90 % energie vyrobenej v každom z podporovaných zariadení bude spotrebovaných v samotnom podniku. Ďalších 5 % navyše bude možné získať na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

„Stanovená bude aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, aby bolo zabezpečené hospodárne využitie výdavkov,“ doplnili stredoslovenskí energetici.

Predmetom podpory budú zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny. Konkrétne pôjde o fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny (35 – 45 %, max 70 000 eur). Podporovaná bude aj akumulácia energie vo forme batériových úložísk.

„Oprávneným nákladom sú aj náklady na vypracovanie energetického auditu (45 %, max. 2 500 eur),“ dodala Stredoslovenská energetika.

Kto môže požiadať o príspevok

Oprávnenými žiadateľmi o príspevok Zelená podnikom sú mikro, malé a stredné podniky v zmysle nariadenia Európskej komisie. Patria sem podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov a majú ročný obrat maximálne 50 mil. eur alebo bilančnú sumu maximálne 43 mil. eur.

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu, teda vrátane SZČO, rodinných podnikov, združení a osôb podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia (lekári, zubári, novinári, advokáti).

Výzva je aktuálne v štádiu prípravy a hoci o poukážky zatiaľ nie je možné žiadať, SIEA avizuje spustenie projektu Zelená podnikom v druhom štvrťroku 2024. Povinnou súčasťou žiadosti o príspevok z projektu je predloženie energetického auditu. Z neho vyplynie, ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné, a aký majú mať inštalovaný výkon.

Predloženie energetického auditu

„Vďaka auditu budete mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov vo vašom podniku,“ upozornila Stredoslovenská energetika.

Výsledok energetického auditu bude jedným zo vstupov na určenie hodnoty príspevku. Energetický audit musí byť vypracovaný pred podaním žiadosti o príspevok Zelená podnikom a bude nevyhnutnou súčasťou žiadosti o vydanie poukážky.

„Z našich skúseností vieme, že záujem o získanie príspevku z projektu Zelená podnikom bude veľký. Podniky by sa mali preto pripraviť v predstihu,“ konštatovali stredoslovenskí energetici, ktorí sú ochotní podnikom poradiť, vypracovať potrebný energetický audit a pomôcť so splnením všetkých podmienok.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúraSSE Stredoslovenská energetika