Eduard Heger

Oko dravca (komentár) ( SITAenergetika.sk)

Nových, respektíve staronových, najvyšších manažérov firmy SEPS bude vyberať výberová komisia. Pardon, tá len zistí, že či sú všetci kandidáti hodní tejto funkcie. A pridelia im body. Rozhodovať bude Oko dravca. Samotný minister.