Diverse Hands Heart

Nadácia SPP znovu podporí komunity na celom Slovensku ( SITAenergetika.sk)

Nadácia SPP vyhlasuje aj v roku 2022 grantový program SPPoločne pre komunity, ktorý je zameraný na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. V rámci programu Nadácia SPP rozdelí 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Projekty je možné predložiť elektronicky do 29. mája 2022.
Veľká noc, zajac

Nadácia ZSE podporí ekologické projekty sumou 65 000 eur ( SITAenergetika.sk)

Nadácia ZSE podporí v rámci grantového programu Mením na zeleň 43 projektov, ktoré prispejú k budovaniu povedomia, respektíve zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy nadácia medzi tieto projekty rozdelí 65 000 eur, pričom pôvodný  rozpočet programu bol, vzhľadom na vysoký počet kvalitných projektov, navýšený o 15 000 eur.
Independence of Ukraine. National Ukrainian flag. hand holds a blue yellow heart made of flowers.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava pomáha ukrajinským energetikom a ich rodinám pri hľadaní dočasného útočiska ( SITAenergetika.sk)

Po dohode prevádzkovateľov slovenskej a ukrajinskej elektrizačnej sústavy pomôže Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“) 49 zamestnankyniam a rodinným príslušníkom zamestnancov z partnerskej Ukrenergo pri ich hľadaní bezpečného dočasného útočiska. Mužský personál Ukrenergo krajinu neopustil, zostal si plniť svoje pracovné povinnosti.