Podniky môžu požiadať o dotáciu na fotovoltické systémy, SIEA vyčlenila na projekt milióny eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Fotovoltické panely
Foto: ilustračné, pixabay.com

Podniky môžu získať dotácie na inštaláciu fotovoltických systémov. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Agentúra celkovo vyčlenila z eurofondov na tento projekt 10 miliónov eur.

Výstavba fotovoltických zariadení

Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik.

Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom,“ uviedla hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom, ktorú vyhlásila SIEA 22. decembra 2022, je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Nenávratný finančný príspevok

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Platné povolenia

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 sú špecifikom výziev podmienky mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Efektívne dočerpanie európskych zdrojov je pre nás prioritou a keďže o využívanie fotovoltických zariadení, ktoré pomáhajú znížiť účty za elektrinu, majú záujem aj verejné inštitúcie, v polovici januára vyhlásime podobnú výzvu aj pre verejný sektor s vyčlenenou sumou 5 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl a ústredná správa,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Stanislav JurikovičZuzana Valentová
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra