SIEA s krajmi vybuduje regionálne centrá udržateľnej energetiky, financované budú najmä z eurofondov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hospodárenie, zelené peniaze, udržateľnosť, životné prostredie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónov je cieľom pripravovaného národného projektu Kapacity pre regióny. V rámci projektu Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spolu s krajmi vybuduje regionálne centrá udržateľnej energetiky.

„Našou snahou je vybudovať odborné energetické kapacity v regiónoch, ktoré zanalyzujú potrebu energie a posúdia, do akej miery ju možno znížiť a pokryť udržateľným spôsobom z dostupných obnoviteľných zdrojov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Spolupráca so župami

V prvej fáze plánuje SIEA otvoriť vo všetkých krajských mestách pracoviská, ktoré pripravia odbornú a metodickú podporu pre 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Tie budú vznikať postupne od septembra 2024 v úzkej spolupráci so župami.

Kraje a energetická agentúra spečatili spoluprácu pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti podpísaním memoranda. „Centrá udržateľnej energetiky sú jedinečná šanca pre kraje, mestá aj obce mať na svojom území trvalú kvalifikovanú oporu pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality. Zároveň je to jedinečná príležitosť pre špecialistov z oblasti energetiky, stavebníctva a dopravy, ktorí chcú pomôcť svojim regiónom lepšie plánovať opatrenia zvyšujúce ich energetickú sebestačnosť,“ dodal Jurikovič.

Financovanie centier

Vybudovanie centier udržateľnej energetiky je jedným z opatrení v Integrovanom národnom klimatickom a energetickom pláne na roky 2021 až 2030. Financovanie centier bude zabezpečené predovšetkým z európskych a národných zdrojov prostredníctvom pripravovaného národného projektu z Programu Slovensko.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Stanislav Jurikovič
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra