Ficova vláda sľubuje vyšší trinásty dôchodok, razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy, aj zreálnenie dôchodkového veku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodca, dôchodok
Foto: ilustračné, www.istockphoto.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Zavedenie trinásteho dôchodku v sume priemernej penzie, razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy či prehodnotenie efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému. Takéto zámery obsahuje programové vyhlásenie vlády v sociálnej oblasti, ktoré schválila vláda Roberta Fica.

Vláda Roberta Fica sa zaväzuje k tomu, aby hrubá minimálna mzda na Slovensku predstavovala 60 percent z priemernej mzdy. V súčasnosti musia byť najnižšie hrubé zárobky aspoň 57 percent z priemernej mzdy za minulý rok.

Programové vyhlásenie vlády obsahuje aj zámer zaviesť zľavové karty, ktoré by slúžili na uplatnenie zliav na tovary a služby pri starostlivosti o deti.

Zvýšenie platov zamestnancov

Nová vládna koalícia chce tiež upraviť životné minimum a vyčleniť príspevok na bývanie zo systému pomoci v hmotnej núdzi ako samostatnú dávku.

Penzijný systém chce vláda nastaviť tak, aby bol spravodlivejší a reagoval na náhle výkyvy inflácie. Kabinet bude dôsledne vymáhať úplné doplnkové dôchodkové poistenie pracujúcich vykonávajúcich rizikové práce.

Vláda chce prijať opatrenia na zvýšenie platov zamestnancov. Zároveň obnoví a zvýši efektívnosť rozširovania odvetvových kolektívnych zmlúv tak, aby si firmy nekonkurovali nízkymi mzdami na úkor pracujúcich. Kabinet chce tiež podporí kvalitnejší sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie.

Vláda Roberta Fica podporí všetky formy sociálnej ekonomiky a osobitne sociálne podnikanie tak, aby nikto z akokoľvek znevýhodnených ľudí nebol pripravený o možnosť pracovať.

Tento cieľ chce dosiahnuť poradenstvom a sprevádzaním, investičnou a vyrovnávacou pomocou a posilnením nepriamych foriem, napríklad vhodných finančných nástrojov či zvýhodnení vo verejnom obstarávaní v súlade so záväznými európskymi predpismi.

Kapacity predškolských zariadení

Aj s využitím európskych prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti chce vláda rozšíriť kapacity predškolských zariadení s konečným cieľom garantovať miesto v materskej škole každému dieťaťu. V prechodnom období budú mať rodičia neumiestnených detí nárok na rodičovský príspevok.

Vláda podľa vládneho programu uľahčí mladým ľuďom po skončení štúdia vstup do produktívneho veku a založenie rodiny poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku, alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného od určitého veku dieťaťa. Vláda plánuje zmodernizovať spôsob financovania podpory odkázaných ľudí.

Takto im chce umožniť efektívne sa rozhodovať pre tie formy služieb, ktoré podporia ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí a aktívny život vrátane spoločenského a pracovného uplatnenia.

Nočná práca a nadčasové hodiny

Medzi strednodobé a dlhodobé priority vlády patrí posilnenie penzijného systému tak, aby všetky jeho súčasti prispievali k stabilnej garancii dôstojnej životnej úrovne naň odkázaných ľudí.

Prehodnotením efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému chce vláda posilniť jeho dlhodobú udržateľnosť a maximalizovať úžitok pre poistencov. Zreálniť plánuje dôchodkový vek so zohľadnením zdravotnej kondície a schopnosti ľudí pracovať. Sociálne poistenie podľa vlády férovo pokryje všetkých pracujúcich bez ohľadu na formu ich práce.

Slovensko podľa vlády patrí medzi krajiny s najvyšším podielom nočnej práce a nadčasových hodín. Vláda sa preto zameria na obmedzenie práce v týchto neštandardných časoch a poškodzujúcich formách, vrátane tzv. nedobrovoľných živností a „jednoosobových“ firiem.

Príchod cudzincov na trh práce

Pri prácach, v ktorých to inak nejde, majú mzdové zvýhodnenia spravodlivo kompenzovať túto nevyhnutnosť. Novými legislatívnymi pravidlami a aktívnejšou inšpekciou práce bude brániť zneužívaniu tzv. agentúrnych pracovníkov, ale aj migrantov z tretích krajín na zhoršovanie pracovných podmienok.

Príchod cudzincov na náš trh práce musí podľa vlády zohľadňovať objektívne potreby hospodárstva a spoločnosti. Zahraničné platformy a obdobné firmy s pracujúcimi vo forme obchodnoprávnych zmlúv majú podliehať zvýšenej kontrole dodržiavania pracovno-právnych a súvisiacich noriem.

V súvislosti s novým konceptom životného minima vláda navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku. Pomoc v hmotnej núdzi bude poskytovať na princípe adresnosti, subsidiarity, ochranných a motivačných prvkov nielen vo finančnej forme, ale aj komplexnou ponukou služieb, ktoré jednotlivcov a rodiny ochránia pred rizikom chudoby.

Nový koncept životného minima a pomoc v hmotnej núdzi má podporiť aktívnych ľudí a rodiny v úsilí vymaniť sa z chudoby a žiť dôstojne a plnohodnotne.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Robert Fico