Kto dostane v decembri trinásty dôchodok a v akej výške?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodca, dôchodok
Foto: ilustračné, www.istockphoto.com


Parlament minulý týždeň schválil zákon o trinástom dôchodku, podľa ktorého túto dávku v decembri tohto roka dostane 1 426 000 penzistov. V ďalších rokoch pritom Sociálna poisťovňa trinástu penziu dôchodcom vyplatí už v novembri. Tohtoročný posun pri výplate dávky o jeden mesiac nastal preto, aby sa poisťovňa stihla pripraviť na zmeny.

Kto dostane v decembri trinástu penziu

Trinásty dôchodok totiž nahradí doterajší vianočný príspevok, na ktorý nemali nárok všetci penzisti. Suma vianočného príspevku totiž klesala s rastúcou výškou dôchodku, pričom pri dôchodku alebo súčte poberaných dôchodkov nad 658,50 eura už na vianočný príspevok vlani nebol nárok.

Stávalo sa tak, že vdova, ktorá dostávala starobný dôchodok napríklad 480 eur a vdovský dôchodok vo výške 180 eur, v súčte dôchodkov prekročila hranicu 658,80 eura a na vianočný príspevok nemala nárok.

Pri trinástom dôchodku takáto situácia nenastane. Sociálna poisťovňa ho na rozdiel od bývalého vianočného príspevku, ktorý penzisti dostávali posledných 14 rokov, vyplatí všetkým poberateľom dôchodkových dávok.

Dôchodcovia trinásty dôchodok v tomto roku dostanú v decembri v rovnaký deň, v akom im Sociálna poisťovňa posiela pravidelný mesačný dôchodok.

Nárok na trinásty dôchodok bude mať v decembri tohto roka poberateľ:

 • starobného dôchodku
 • predčasného starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku
 • vdovského dôchodku
 • vdoveckého dôchodku
 • sirotského dôchodku
 • sociálneho dôchodku

Na trinásty dôchodok budú mať nárok aj bývalí policajti a vojaci, ktorí dostávajú:

 • výsluhový dôchodok
 • invalidný výsluhový dôchodok
 • vdovský, vdovecký alebo sirotský výsluhový dôchodok

Kto vyplatí trináste dôchodky

Penzistom, ktorým riadny dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa, vyplatí poisťovňa aj trinásty dôchodok. Bývalým policajtom trinásty dôchodok vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra a bývalým vojakom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

Výška trinástych dôchodkov

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 310 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 153 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 157 miliónov eur.

Vzorec na výpočet trinásteho dôchodku:

Trinásty dôchodok = 300 eur – 0,36 x (dôchodok alebo súčet dôchodkových dávok – 214,83 eura)

Základná výška trinásteho dôchodku v sume 300 eur sa tak zníži o čiastku, ktorá bude tvoriť 36 percent z rozdielu medzi individuálnou výškou dôchodku (alebo úhrnu dôchodkov) a sumou 214,83 eura (terajšia úroveň životného minima).

Každý penzista s nárokom na trinásty dôchodok dostane od 50 eur do 300 eur. Presná suma sa vyrátava na základe vzorca, ktorý určuje zákon. Podľa neho najvyššiu čiastku dostanú penzisti s dôchodkom najviac 214,83 eura, čo je aktuálna výška životného minima pre dospelú osobu.

Čím je poberaný dôchodok alebo súčet jednotlivých dôchodkových dávok vyšší, tým bude trinásty dôchodok nižší. Každý penzista však dostane najmenej 50 eur.

Dôchodok alebo súčet poberaných dôchodkových dávok (EUR)  Trinásty dôchodok vyplatený v decembri 2020 (EUR)
najviac 214,83 300,00
300 269,34
400 233,34
500 197,34
600 161,34
700 125,34
800 89,34
900 53,34
909,28 a viac 50
Dôchodok (EUR) Vianočný príspevok v decembri 2019 (EUR) Trinásty dôchodok v decembri 2020 (EUR) Zvýšenie oproti decembru 2019 (EUR)
200 200,00 300,00 100,00
300 167,68 269,34 101,66
400 131,68 233,34 101,66
500 70,20 197,34 127,14
600 34,20 161,34 127,14
700 0 125,34 125,34
800 0 89,34 89,34
900 0 53,34 53,34
909,28 0 50 50

Pozn.: Pri starobnom dôchodku nad 658,50 eura na vianočný príspevok v decembri 2019 nebol nárok.

Čo zníži sumu trinásteho dôchodku

Do celkovej sumy dôchodkových dávok sa započítavajú:

 • dôchodok vyplácaný z cudziny
 • dôchodok vyplácaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ak ide o inú dávku ako výsluhový
 • dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo pozostalostný výsluhový dôchodok
 • dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového piliera, teda doživotná penzia z druhého piliera
 • vyrovnávací príplatok (kompenzuje negatívne dôsledky rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na
 • dôchodky niektorých penzistov)
 • dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku

Príklady výpočtov trinásteho dôchodku

Príklad 1.

Žena dostáva zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok 425,50 eura. Okrem toho jej poisťovňa súbežne vypláca aj 148,20 eura ako vdovský dôchodok po zosnulom manželovi. Spolu tak dôchodkyňa poberá v súbehu dva dôchodky v celkovej výške 573,70 eura.

Na výpočet výšky trinásteho dôchodku použijeme vzorec uvedený v zákone:

300 – 0,36 x (573,70 – 214,83) = 300 – 129,19 = 170,51 eura

Dôchodkyni Sociálna poisťovňa v decembri tohto roka vyplatí trinásty dôchodok vo výške 170,51 eura. Túto dávku dostane v rovnakom termíne, v akom jej každý mesiac prichádza riadny dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Príklad 2.

Muž poberá zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok 510,80 eura. Okrem toho mu životná poisťovňa vypláca doživotný dôchodok z druhého piliera 23,10 eura. Spolu tak tento muž dostáva celkovú dôchodkovú dávku v sume 533,90 eura.

Výšku jeho trinásteho dôchodku tak vypočítame nasledovne:

300 – 0,36 x (533,90 – 214,83) = 300 – 114,86 = 185,14 eura

Dôchodcovi tak Sociálna poisťovňa v decembri tohto roka vyplatí trinásty dôchodok 185,14 eura. Túto dávku dostane v rovnakom termíne, v akom mu každý mesiac prichádza riadny dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Príklad 3.
Sociálna poisťovňa vypláca žene sirotský dôchodok 134,60 eura. Keďže jej sirotská penzia je nižšia ako aktuálna suma životného minima pre dospelú osobu (214,83 eura), táto sirota dostane v decembri tohto roka zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v maximálnej možnej sume 300 eur.

Trinásty dôchodok dostane v poslednom mesiaci tohto roka v rovnakom termíne, v akom jej každý mesiac prichádza riadny sirotský dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňaVojenský úrad sociálneho zabezpečenia