Mám sa dožiť osemdesiatky? Načo, na dôchodku aj tak nebudem mať dostatok peňazí. Tento názor zastáva väčšina ľudí

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodcovia
Foto: ilustračné, Thinkstock
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko sa môže pochváliť pozoruhodným trendom – priemerná dĺžka života obyvateľov stúpla za posledných dvadsaťpäť rokov o sedem rokov a tento trend sa ďalej zvyšuje. Dnešní mladí ľudia majú reálnu šancu, že sa dožijú osemdesiat a viac rokov. Avšak, kým dlhší život môže byť považovaný za úspech, je dôležité kriticky zhodnotiť aj kvalitu tohto života.

Zdravie a financie: Nerušená symbióza

Zdravie a financie majú často vzájomný vzťah. Dobré zdravie je cenným aktívom, ktoré môže ovplyvniť finančnú stabilitu jednotlivca alebo rodiny. Na druhej strane, silný finančný základ môže umožniť prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti a zdravšiemu životnému štýlu.

Priemerne dlhší životný cyklus prináša so sebou aj väčšiu pravdepodobnosť rôznych zdravotných problémov spojených s vekom, ako sú chronické ochorenia, mobility obmedzenia, alebo potrebu dlhodobej starostlivosti. Tieto problémy môžu mať značný finančný dosah na jednotlivca aj na spoločnosť ako celok. Majetok, úspory a príjmy sa môžu výrazne znížiť v dôsledku vysokých nákladov na liečbu, starostlivosť a stratu schopnosti pracovať.

Dôležitosť finančnej prípravy

Je preto kľúčové, aby jednotlivci už od mladého veku viedli zodpovedný prístup k svojim financiám a venovali pozornosť ich dlhodobému plánovaniu. To zahŕňa nielen tvorbu dostatočných úspor a investícií, ale aj absolvovanie vhodných poistení, ktoré môžu ochrániť pred neočakávanými udalosťami a finančnými ťažkosťami.

Zároveň je dôležité investovať do vlastného zdravia. Prevencia a pravidelné zdravotné kontroly môžu predísť mnohým zdravotným komplikáciám a nákladným liečebným procedúram v budúcnosti.

Najväčší vplyv na to, ako si budeme môcť užiť dlhší život, majú spolu so zdravím naše osobné financie. A práve v oblasti financií sú Slováci spokojní podpriemerne. Ukázal to aj prieskum medzinárodnej finančnej skupiny NN o dlhovekosti, ktorý sa uskutočnil v jedenástich krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Prvé zamestnanie = sporenie

Len 25 % Slovákov si buduje svoju finančnú budúcnosť aktívne. Na druhej strane, až 56 % je presvedčených, že ak sa aj dožijú viac ako osemdesiat rokov, nebudú mať dostatok peňazí. Tieto obavy potvrdzujú i odborníci.

So šetrením na dôchodok treba podľa nich začať prakticky hneď od prvého zamestnania. Obzvlášť v situácii, keď Slovensko patrí ku krajinám so zhoršujúcou sa demografickou krivkou. V našom štáte dlhodobo klesá pôrodnosť a rastie počet dôchodcov. V budúcnosti hrozí, že na starobné dôchodky nebude mať kto pracovať. Len 36 % opýtaných z prieskumu verí, že štát dokáže plnohodnotne vyplácať dôchodky aj v budúcnosti.

Pomôcť by nám mohli úspory, ale aj v tejto oblasti zaostávame. Na Slovensku disponuje úsporami aspoň na tri mesiace menej ako polovica opýtaných. Prieskum taktiež ukázal, že najväčšiu finančnú frustráciu dnes pociťuje generácia X, teda ľudia v strednom veku od 44 do 59 rokov.

S vekom klesá príjem a rastú finančné riziká

S pribúdajúcim vekom obyčajne neklesá len príjem, ale zvyšujú sa aj finančné riziká, ktorým sme vystavení. Okrem rastúcich nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť môže našu finančnú situáciu na dôchodku skomplikovať aj úmrtie partnera a inflácia. Práve zvyšujúce sa životné náklady označilo za najväčšiu hrozbu najbližších rokov 60 % opýtaných.

Finančné plánovanie má význam nielen v aktívnej fáze života, ale i na dôchodku. Aj počas poberania dôchodku je dobré mať vypracovaný finančný plán a dodržiavať ho. Ak budeme z našich úspor na dôchodku len čerpať, môže sa ľahko stať, že nám peniaze nevystačia. Dopĺňať ich môžeme priebežne napríklad tak, že v nejakej forme zostaneme pracovne aktívni aj po dovŕšení penzijného veku, rôznymi formami krátkodobého investovania, sporenia alebo vďaka už uzatvorenému životnému poisteniu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať