Národná banka nevidí dôvod na zmenu proticyklického kapitálového vankúša. Ostáva tak na úrovni 1,5 percenta

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
eurá
Foto: Ilustračné, pixabay.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Zároveň platí, že riziká naakumulované v bankách počas poslednej dekády ostávajú prítomné, aj keď ich rast sa výrazne spomalil. Vývoj zlyhaných úverov v súčasnosti neindikuje potrebu zvýšenej tvorby opravných položiek. V tomto prostredí NBS nepredpokladá v najbližšom štvrťroku situáciu, ktorá by si vyžiadala zmenu proticyklického kapitálového vankúša.

Znížený dopyt po úveroch

V dôsledku zvýšených úrokových sadzieb ostáva dopyt súkromného sektora po úveroch znížený. Spomalenie nastalo v podnikovom sektore, zatiaľ čo vývoj úverov domácnostiam bol stabilný. Aj keď úvery stále rastú, ich rast nepredbieha podľa národnej banky vývoj základných ekonomických fundamentov, ako je rast miezd, vývoj tržieb a rast ekonomiky.

Nižší dopyt súkromného sektora po úveroch sa prejavil aj v ochladení finančného cyklu, ktorý pokračuje už šiesty štvrťrok po sebe. Riziká spojené so súčasným vývojom finančného cyklu sa už kumulujú pomalšie.

Situácia je stabilizovaná

Aktuálne už podľa centrálnej banky nerastie ani podiel úverov blízko regulačných limitov, ako tomu bolo v predchádzajúcom období bezprostredne po náraste úrokových sadzieb. Podiel ukazovateľa, ktorý hovorí o veľkosti finančnej rezervy po odpočítaní životného minima každého žiadateľa o úver (DSTI), nad 55 % poklesol a podiel vysokých LTV, teda pomer medzi veľkosťou sumy poskytovaného hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti, a aj dlhých splatností je podľa NBS stabilizovaný, hoci naďalej zostávajú na zvýšených úrovniach.

„V tomto prostredí nie je potrebné zvyšovať proticyklický kapitálový vankúš. Zároveň nie je potrebné ani proticyklický kapitálový vankúš znížiť,“ konštatuje centrálna banka.

Proticyklický kapitálový vankúš je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk. V čase prosperity, keď úvery prudko rastú, sa na jeho základe od bánk vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál. V prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a hospodárska činnosť sa spomalí, alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť, čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska