Počet pracujúcich v treťom kvartáli medziročne klesol v polovici krajov, z dvoch krajov odišlo za prácou do zahraničia viac ľudí

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Brigáda, práca, sklad
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Na slovenskom trhu práce pracovalo v treťom štvrťroku tohto roka takmer 2 milióny 611-tisíc osôb. Počet pracujúcich sa medziročne mierne znížil, a to o 5,1 tisíc osôb, zamestnanosť tak klesla o 0,2 %. Celková zamestnanosť sa medzikvartálne po sezónnom očistení znížila o 0,4 % na úroveň 2 milióny 600-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 77,4 %. Vyplýva to z výberového zisťovania pracovných síl, o ktorom informoval Štatistický úrad SR.

Zamestnanosť na Slovensku klesla

Prírastok počtu pracujúcich zaznamenala síce väčšina, a to 10 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky, napriek tomu zamestnanosť na Slovensku klesla.

Kontinuálny pokles pracujúcich vo výrobných odvetviach, ovplyvnený úbytkom pracujúcich najmä v priemysle, totiž prevýšil rast zamestnanosti v službách. V službách pribudlo vyše 15-tisíc pracujúcich. Naopak, vo výrobných odvetviach počet pracujúcich klesol takmer o 21-tisíc osôb, pričom v priemysle ubudlo 23,2 tisíca zamestnancov.

Služby zaznamenali v treťom štvrťroku tohto roka medziročný rast zamestnanosti o 0,9 %, počet pracujúcich v odvetviach služieb stúpal už siedmy štvrťrok po sebe. Aktuálne v nich pracovalo takmer 1 milión 633-tisíc osôb, čo bolo 62,5 % všetkých pracujúcich.

Pretrvávajúcu pozitívnu situáciu v službách ovplyvnil hlavne prírastok pracujúcich vo veľkoobchode a maloobchode o 16,7 tisíca osôb, ako aj v ubytovaní a stravovaní o 11,5 tisíca osôb. Výraznejší medziročný úbytok však nastal v informáciách a komunikácii, a to o 16,3 tisíca zamestnancov a vo vzdelávaní o 14,4 tisíca pracujúcich.

Negatívna zmena v Košickom kraji

Počas tretieho štvrťroku tohto roka počet pracujúcich medziročne klesol v polovici krajov Slovenska. Počet pracujúcich sa najviac znížil v Košickom kraji, o 11-tisíc osôb. Celkovo v štyroch krajoch ubudlo 19,1 tisíca pracujúcich. V Prešovskom kraji zostal stav zamestnanosti rovnaký ako pred rokom.

Vo väčšej miere pracujúcich pribudlo len v Nitrianskom kraji o 7,8 tisíca a v Žilinskom kraji takmer o 5 tisíc. V Bratislavskom kraji sa počet pracujúcich zvýšil len minimálne.

Najvyššiu mieru zamestnanosti zaznamenal Bratislavský kraj a naďalej si ako jediný zo všetkých krajov Slovenska udržiava najvyššiu zamestnanosť okolo úrovne 85 %.

Miera zamestnanosti sa dostala tesne nad 80 % ešte v Žilinskom kraji. Najvýraznejšia pozitívna zmena nastala v Nitrianskom kraji, zamestnanosť stúpla o tri percentuálne body a dostala sa tesne pod úroveň 80 %.

Naopak, najvýraznejšia negatívna zmena sa udiala v Košickom kraji, miera zamestnanosti sa medziročne znížila o 1,4 % percentuálneho bodu a klesla na 70,9 %. Košický kraj tak po dlhšom čase vystriedal Prešovský kraj v rebríčku najnižšej miery zamestnanosti na Slovensku.

Odchod za prácou v zahraničí

Za prácou do zahraničia vycestovalo v treťom štvrťroku tohto roka vyše 114-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 8 % menej než v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja. Išlo takmer o 30-tisíc osôb, z Košického kraja bolo vyše 20-tisíc osôb a zo Žilinského kraja viac ako 18-tisíc osôb. Medziročný nárast zaznamenal Košický kraji o 28,3 % a Prešovský kraji o 18 %. V ostatných šiestich regiónoch Slovenska počet pracujúcich v zahraničí klesal.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠÚ Štatistický úrad SR