Vláda by sa mala promptne zaoberať novelou zákona o rozpočtových pravidlách, primárne úpravou výdavkových limitov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VLÁDA: Rokovanie 1. schôdze
Foto: ilustračné, SITA/Jana Birošová
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo financií SR už dalo do pripomienkového konania novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Návrhom reaguje na reformu fiškálnych pravidiel Európskej únie, ktorá ustanovuje inštitút čistých výdavkov ako operatívny nástroj na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných financií.

Potreba promptnej reakcie

Taktiež ukladá povinnosť vypracovať národný strednodobý fiškálno-štrukturálny plán a jeho hodnotenie v správe o pokroku.

Týmto materiálom by sa vláda mala zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Je tu totiž podľa ministerstva potreba promptnej reakcie na nové európske fiškálne pravidlá, s cieľom odstrániť dvojkoľajnosť národných a európskych fiškálnych pravidiel vo vzťahu k limitu verejných výdavkov, ktorý je jedným z míľnikov plánu obnovy a ktorý sa navrhovanou právnou úpravou preväzuje s novou európskou legislatívou.

Vládny kabinet teda plánuje výdavkové limity upraviť podľa európskych pravidiel, tými domácimi sa neplánuje riadiť.

Limit verejných výdavkov

Národná rada schvaľuje limit verejných výdavkov najneskôr súčasne s návrhom zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Limit verejných výdavkov možno prekročiť, ak je aktivovaná úniková doložka v súlade s osobitným predpisom. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2024.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMF Ministerstvo financií SRNárodná rada SR