Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalší akčný plán rozvoja elektromobility, chce vytvoriť batériový priemysel

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Elektromobily a klimatická zmena: Skutočné riešenie alebo ďalší problém?
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Aj napriek úspešnej realizácií viacerých opatrení čelí elektromobilita na Slovensku stále množstvu výziev. Uvádza sa to v Návrhu Revízie Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2024), ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Výzva na jeho vypracovanie vznikla počas stretnutia čelných predstaviteľov vlády so zástupcami automobilového priemyslu koncom januára tohto roka. V rámci revízie boli aktualizované údaje naprieč celým dokumentom, opatrenia akčného plánu boli detailnejšie spracované a doplnené.

Prechod dopravy na nízkoemisnú

Implementácia revidovaného akčného plánu by mala ešte viac akcelerovať prechod slovenskej dopravy na nízkoemisnú, pomôcť slovenskému automobilovému priemyslu pri jeho transformácii smerom k elektromobilite a vytvoriť konkurencieschopný batériový priemysel, ktorý bude priamo napojený na produkciu vozidiel na Slovensku,“ konštatuje rezort hospodárstva.

Dokument definuje 16 opatrení, ktoré sú rozdelené na tri hlavné skupiny, a to priame finančné, legislatívne a podporné opatrenia. Tie môžu podľa ministerstva na národnej úrovni prispieť k prechodu ku ekologickej, čistejšej, inteligentnejšej, bezpečnejšej a efektívnejšej mobilite na Slovensku. Aj zverejnená Revízia Akčného plánu pritom počíta s finančnou podporou pri kúpe ekologických áut.

Ako konštatuje, jednou z hlavných bariér rozvoja trhu bezemisných a nízkoemisných vozidiel sú totiž okrem nedostatočnej infraštruktúry aj vyššie obstarávacie ceny týchto automobilov. Určitú formu podpory má zavedenú 20 krajín Európskej únie. Podľa rezortu je to vďaka uspokojivým výsledkom tohto benefitu, ktorý preukazuje reálny a udržateľný rast trhu s vozidlami.

Zabezpečenie zdroja financovania

Kľúčovým parametrom tohto opatrenia je zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu 3 rokov, s ročnou indikatívnou alokáciou 10 až 12 mil. eur. Jednorazové finančné zdroje, ako to bolo v prípade dotácií na nákup elektrických vozidiel z rokov 2016 a 2019, priniesli pomoc len malému počtu užívateľov a hlavne trhovú neistotu,“ uvádza ministerstvo s tým, že dlhodobý finančný mechanizmus poskytne výrobcom, predajcom a spotrebiteľom jasné a predvídateľné prostredie.

Kedy presne by sa podpora kúpy ekologických vozidiel mohla zaviesť, z materiálu jasné nie je, ako termín plnenia je uvedený koniec roka 2026. Čo sa týka potrebných zdrojov, rezort navrhuje opatrenie financovať priamo zo štátneho rozpočtu a zároveň aktívne hľadať spôsob, ako na daný účel použiť aj iné finančné zdroje, napríklad zo štrukturálnych fondov alebo prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.

Z ďalších finančných opatrení ministerstvo navrhuje podporiť národnú sieť ultrarýchlostných nabíjacích bodov, ale aj bežnú nabíjaciu infraštruktúru. Posilniť by sa mala aj verejná doprava či batériové systémy.

Zlepšenie legislatívneho prostredia

Revízia Akčného plánu sa tiež zameriava na zlepšenie legislatívneho prostredia, či už úpravou distribučných taríf, zabezpečením dostatočnej kapacity distribučných sústav pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry alebo zavedením „práva na nabíjací bod“.

Súčasťou navrhovaných opatrení sú aj zmeny v pravidlách účtovania nabíjania firemných vozidiel, podpora v oblasti daní, zavedenie princípu „znečisťovateľ“ platí, ako aj zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry.

Rezort počíta aj so zavedením nových právnych predpisov vedúcich k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky elektrických vozidiel a užívateľskými výhodami pre zelené EČV. Poslednou skupinou sú podporné opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad zvýšenie kapacít ľudských zdrojov.

Revízia Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2024) priamo nadväzuje Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022) a na Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike z roku 2019.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SR