Kúpili ste poškodenú nehnuteľnosť? Ako postupovať a na čo máte nárok?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Poškodená nehnuteľnosť
Ilustračné foto www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Pri kúpe bytu alebo domu sa môžu s odstupom času objaviť vady alebo poškodenia, na ktoré predávajúci kupujúceho vopred neupozornil. V takýchto prípadoch má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny nehnuteľnosti, prípadne aj na odstúpenie od zmluvy.

Podľa Občianskeho zákonníka, v prípade ak dodatočne, teda po kúpe nehnuteľnosti vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dohodnutej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu škody,“ vysvetľuje partner právnickej firmy Vojčík & Partners Michal Lapšanský.

Poškodená nehnuteľnosť
Ilustračné foto www.gettyimages.com

Podmienky na odpstúpenie od zmluvy

V prípade, ak ide o neodstrániteľnú a trvalú vadu, má kupujúci právo od zmluvy aj odstúpiť. Napríklad, ak je narušená statika nehnuteľnosti tak vážne, že už ju nie je možné opraviť, prípadne má poškodenie vplyv na obývateľnosť nehnuteľnosti, majetok a zdravie.

Pre odstúpenie od zmluvy a uplatnenie nároku zo škôd je rozhodujúci obsah kúpnej zmluvy, a to najmä v časti o technickom stave nehnuteľnosti,“ upozorňuje Lapšanský. Podľa neho však odstúpenie od zmluvy prichádza do úvahy aj vtedy, ak predávajúci uviedol kupujúceho do omylu v otázke stavu danej nehnuteľnosti.

Poškodená nehnuteľnosť
Ilustračné foto www.gettyimages.com

Možnosť vrátenia hypotéky

Na prípadné dodatočné zistenie vád na byte či dome pritom nemá vplyv to, či sa nehnuteľnosť financuje prostredníctvom hypotekárneho úveru alebo v hotovosti. Lapšanský však radí, aby kupujúci konzultoval uplatňovanie nárokov zo zistených vád a prípadných škôd s financujúcou bankou, prípadne s advokátom.

Je potrebné žiadať tiež informáciu o prípadnom vrátení hypotéky, najmä s ohľadom na to, že na nehnuteľnosti bolo zriadené záložné právo týkajúce sa zabezpečenia hypotekárneho úveru. „V zmysle Občianskeho zákonníka môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve, alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon,“ dodáva.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Michal Lapšanský
Firmy a inštitúcie Vojčík & Partners