Nová vláda chce posunúť účinnosť stavebnej legislatívy, pripravuje zmeny pravidiel

Stavba
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Nová vládna koalícia pripravuje zmeny stavebných predpisov, zdôvodňuje to zámerom urýchliť a zefektívniť procesy umiestňovania stavieb a stavebného povoľovania.

Vo svojom programovom vyhlásení sa kabinet Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS zaviazal posunúť účinnosť už schválenej novej stavebnej legislatívy, určenú na 1. apríla 2024. Chce tak získať čas na potrebnú úpravu a vytvorenie predpokladov na plynulú realizáciu nových stavebných pravidiel.

Stavebný zákon minulej vlády je nevykonateľný

Stavebný zákon prijatý počas predchádzajúcej vlády je v aktuálnom stave inštitucionálnej pripravenosti k danému dátumu účinnosti nevykonateľný. Jeho zavedenie by viedlo k značným ťažkostiam pri príprave a povoľovaní stavieb,“ tvrdí v programe vláda Roberta Fica. Zavedenie tejto legislatívy je podľa dokumentu nepripravená nielen technicky a organizačne, ale ani z pohľadu nadväzujúcej legislatívy.

Je nevyhnutné odložiť účinnosť tejto právnej úpravy a v spolupráci so zástupcami samosprávy spracovať rozsiahlejšiu revíziu uvedenej legislatívy, ktorá napraví najväčšie nedostatky,“ vyplýva ďalej z vládneho programu.

Vláda chce rozostavať Slovensko

Akcelerácia prípravných a povoľovacích procesov je podľa materiálu kľúčovým faktorom umožňujúcim rozostavať Slovensko. Aktuálna úprava týchto procesov je podľa vlády často nad rámec komunitárneho práva Európskej únie, čo negatívne vplýva na ich rýchlosť a tempo rastu HDP.

Novela aktuálne účinného stavebného zákona má zabezpečiť v prechodnej dobe výrazné urýchlenie procesov umiestňovania a povoľovania stavieb s využitím inštitútov platnej stavebnej legislatívy.

V oblasti stavebného povoľovania vo väzbe na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa vláda zasadí za harmonizáciu legislatívy a procesov v oblasti územného plánovania a krajinného plánovania,“ sľubuje štvrtý Ficov kabinet.

Pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie chce vláda zjednodušiť procesy EIA na národnej úrovni pri zachovaní súladu s európskou legislatívou.

Prínos v oblasti investičnej prípravy

Vláda chce tiež zefektívniť procesy pri príprave, umiestňovaní a povoľovaní stavieb dopravnej infraštruktúry, pri získavaní práv k pozemkom a stavbám potrebných pre ich uskutočnenie a uvádzanie do užívania.

Cieľom je podľa programu urýchliť ich majetkovo-právnu prípravu, umiestňovanie, povoľovanie a povoľovanie ich užívania, vrátane nastavenia stabilného a predvídateľného systému financovania dopravnej infraštruktúry.

Toto bude znamenať výrazný prínos v oblasti investičnej prípravy, realizácie projektov, či financovania údržby a opráv. Uvedeným sa zvýši stabilita stavebného sektora, napríklad z hľadiska plánovania kapacít, čo v konečnom dôsledku umožní efektívnejšie financovanie dopravných stavieb,“ očakáva vo svojom programe nová vláda.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Robert Fico
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaHlas-SDSMER-SDSNS Slovenská národná strana