Na dvoch župných školách v Košiciach a Michalovciach sa od septembra začne s experimentálnym overovaním, zameria sa na informatiku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Foto: ilustračné, Getty Images
Tento článok pre vás načítala AI.

Na dvoch župných školách v Košiciach a Michalovciach sa od septembra začne s experimentálnym overovaním. Experimentálne overovanie bude v novom školskom roku v rámci študijného odboru gymnázium zamerané na informatiku.

Cieľom je pripraviť študentov pre trh práce

Ako informuje Košický samosprávny kraj (KSK) gymnazisti z Gymnázia Alejová v Košiciach a Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa budú vzdelávať v novovytvorených triedach zameraných na informatiku, kde bude vyučovaných desať nových predmetov. Cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy študentov pre trh práce, a to so zameraním na informatiku.

Počet žiakov bude riešený v dohodovacom konaní s ministerstvom školstva, predpoklad je, že v jednej triede by mohlo byť 17 až 21 študentov, na každom z gymnázií. Experimentálne overovanie budú organizačne zaisťovať garanti, ktorými sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov v Košiciach, a tiež zriaďovateľ škôl v spolupráci s ich riaditeľmi.

„Na východe máme veľký potenciál, ktorý čaká na svoj rozvoj. Dlhodobo pracujeme na tom, aby sme odliv mozgov zastavili. Jedným zo spôsobov je aj zavádzanie nových foriem štúdia. Aktuálne je v experimentálnom overovaní zapojených desať gymnázií z celého Slovenska, z toho dve školy sú práve z nášho kraja. V praxi to znamená, že študenti sa budú učiť v novovytvorených informatických triedach, kde sa bude vyučovať dokopy desať nových predmetov. Učebné osnovy boli vytvorené na základe úzkej spolupráce odborníkov z vysokých škôl a rôznych IT firiem,“ približuje predseda KSK Rastislav Trnka.

Župa chce podporiť aj rozvíjanie digitálnej gramotnosti

Návrh študijného odboru je založený na výsledkoch a výstupoch Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Ak sa experimentálnemu overovaniu podarí splniť stanovené ciele, rezort školstva vytvorí nový študijný odbor s týmto zameraním, ktorý bude prispôsobený na gymnaziálne štúdium.

„Hlavným cieľom je príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium informatiky či zlepšenie prípravy pre vysokoškolské štúdium, konkrétne v oblastiach IT a STEM zameraných na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť, robotiku,“ uvádza košická župa s tým, že chce podporiť aj rozvíjanie digitálnej gramotnosti a informatického myslenia, a to v kontexte „matematického, informatického a prírodovedného vzdelávania žiakov systematickým a koordinovaným využívaním inovatívnych metód výučby založených na aplikovaní bádateľských prístupov a projektového vyučovania“.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Rastislav Trnka
Firmy a inštitúcie KSK Košický samosprávny kraj (VÚC)Ministerstvo školstva SR