Nový projekt podporí duševné zdravie detí a mládeže, nevyhnuté je podľa ministra Druckera zamerať sa na prevenciu

Novovymenovaný minister školstva, vedy a výskumu SR Tomáš Drucker. Foto: SITA/Jana Birošová.
Tento článok pre vás načítala AI.

Nový projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) systémovo podporí duševné zdravie detí a mládeže.

Národný projekt pod názvom „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie” sa zameriava na prácu s emóciami, sebareguláciu, sebaúctu, ale aj komunikačné zručnosti.

Podpora v celom školskom systéme

Chce tiež prispieť k prevencii súčasných problémov, ako sú šikana a kyberšikana, poruchy príjmu potravy či užívanie návykových látok.

Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, podpora by mala smerovať k deťom v celom školskom systéme, v triedach, zariadeniach poradenstva a prevencie, ale aj v špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ) a Centrách pre rodiny a deti (CDR).

„Cieľom národného projektu je do roku 2027 podporiť viac ako 1 100 odborných a pedagogických zamestnancov, zrealizovať minimálne 7 000 hodín vzdelávania a už počas trvania projektu pozitívne zasiahnuť vyše 10 000 detí, žiakov a študentov,“ uviedlo ministerstvo.

Oblasti rizikového správania

Projekt by mal tiež na Slovensku po prvý raz zmapovať, posúdiť a prehľadne na elektronickom portáli sprístupniť jestvujúce preventívne programy. Zároveň budú v závislosti od aktuálnych potrieb pribúdať nové.

„Okrem databázy preventívnych programov budú súčasťou portálu metodiky a sprievodné materiály, ktoré pokryjú hlavné oblasti duševného zdravia a rizikového správania. Na jednom mieste tak bude prístupných vyše 320 nástrojov pre všetkých zamestnancov systému poradenstva a prevencie, ŠVZ a CDR,“ avizuje rezort školstva.

Zároveň 180 multidisciplinárnych tímov absolvuje vzdelávanie v sociálno-psychologickom výcviku, a to s cieľom posilniť tvorbu bezpečného prostredia a posilniť účinnú prácu s triedou či skupinou.

Osem desiatok zamestnancov zo ŠVZ a zariadení poradenstva a prevencie by tiež malo získať vzdelanie v skupinových zručnostiach, čo by malo mať dosah na asi 800 triednych učiteľov a učiteliek. Vzdelávanie bude mať viacero cyklov, prví absolventi by z neho mali vzísť najneskôr v roku 2026.

Zručnosti, návyky a vedomosti

„Odborní a pedagogickí zamestnanci získajú podporu aj v prípadoch, ak čelia náročným výzvam, alebo sa potrebujú rozvíjať v špecifickej oblasti,“ doplnilo MŠVVaŠ SR. Supervíznu podporu by malo poskytovať prinajmenšom 25 nových supervízorov, v rozsahu viac ako 5-tisíc hodín supervízie.

Okrem aktivít na posilnenie prevencie bude 240 vedúcich zamestnancov škôl vyškolených i v tom, ako postupovať v krízových situáciách.

„Na zabezpečenie podpory duševného zdravia detí a mládeže nestačí reagovať na vzniknuté kritické situácie. Nevyhnutné je zamerať sa na prevenciu. V rezorte školstva to znamená podporu zručností, návykov a vedomostí potrebných na to, aby sa deti a mládež dokázali postarať o svoje duševné zdravie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Tomáš Drucker
Firmy a inštitúcie Hlas-SDMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie