Európska komisia zverejnila zoznam kritických liekov, obsahuje viac ako 200 ťažko nahraditeľných liečiv

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Lieky
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Európska komisia spolu s Európskou liekovou agentúrou a riaditeľmi liekových agentúr členských štátov uverejnila zoznam kritických liekov. Na jeho príprave sa aktívne podieľal aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Zoznam obsahuje viac než 200 liečiv používaných v humánnych liekoch, ktoré sa považujú za kritické, teda sú v zdravotníckom systéme ťažko nahraditeľné a v rámci celej Európskej únie () a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) je prioritou udržanie kontinuity ich dodávok a zabránenie ich nedostatku.

Predchádzanie nedostupnosti liekov

Zoznam je podľa ŠÚKL dôležitým nástrojom na podporu úsilia únie o zaistenie bezpečnosti dodávok a predchádzanie nedostupnosti kritických liekov. Zoznam kritických liekov taktiež podporí a urýchli analýzu dodávateľského reťazca kritických liekov zo strany Európskej komisie (EK) s cieľom určiť potenciálne zraniteľné miesta.

Prostredníctvom Riadiaceho výboru pre nedostupnosť liekov môže Európska lieková agentúra a EK navrhovať opatrenia na riešenie slabých miest v dodávkach týchto liekov s cieľom predchádzať ich nedostatku a zmierňovať následky.

„Zaradenie lieku do zoznamu však neznamená, že v blízkej budúcnosti sa predpokladá jeho nedostupnosť. Ide o preventívne opatrenie, ktoré vychádza z toho, že predchádzanie nedostupnosti liekov je kľúčové, nakoľko výpadky by mohli predstavovať vážne riziko pre pacientov a problémy pre národné zdravotné systémy,“ upozornil ŠÚKL.

Zoznam kritických liekov

Zoznam obsahuje liečivá pokrývajúce široké spektrum terapeutických oblastí a zahŕňa aj vakcíny a lieky na zriedkavé choroby. Zoznam kritických liekov sa v roku 2024 rozšíri a následne sa bude každý rok aktualizovať.

Zverejnenie zoznamu neznamená, že sa bezprostredne zníži riziko nedostupnosti liekov. Definuje však lieky, ktoré si vyžadujú dodatočné opatrenia na posilnenie dodávok a zabránenie ich nedostupnosti v budúcnosti. Očakáva sa, že zavedením týchto opatrení sa zníži riziko nedostupnosti liekov z dlhodobého hľadiska.

Liek sa považuje za kritický, ak sa používa na liečbu závažných ochorení a nemožno ho v prípade nedostupnosti jednoducho nahradiť inými liekmi. Liek je zaradený do zoznamu kritických liekov po splnení určitých kritérií, vrátane toho, že je kritickým vo viac ako tretine krajín EÚ či EHP. Zoznam odráža výsledok preskúmania 600 liečiv prevzatých zo šiestich národných zoznamov kritických liekov.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EMA Európska lieková agentúraEU Európska úniaEurópska komisia (EK)ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv