Ministerstvo financií usmerňuje Dolinkovú, rozpočet s úspornými opatreniami nepočíta a ich potenciál je nižší ako 99 miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Zuzana Dolinková
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel
Tento článok pre vás načítala AI.

V rozpočte pre zdravotníctvo na tento rok nie sú zahrnuté žiadne úsporné opatrenia. V zásadnej pripomienke k návrhu tzv. programovej vyhlášky to ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD) odkázal rezort financií.

Potenciál dohodnutých úspor

Suma vyčlenená na zmeny politík je podľa ministerstva financií v skutočnosti 285 miliónov eur a úsporné opatrenia zarátané v rozpočte v hodnote 0 eur. Deklarovaná úspora vo výške 99 miliónov eur je podľa rezortu financií len potenciál dohodnutých úspor. Ak sa ich ministerstvu zdravotníctva úspešne podarí implementovať, uvoľní to dodatočné zdroje.

„Súčasný rozpočet verejného zdravotného poistenia však nepredpokladá plnenie týchto úsporných opatrení,“ upozorňuje rezort vedený Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).

Ministerstvo financií tiež odporúča sumu 99 miliónov eur znížiť o 15 miliónov eur, keďže sa už znížili povinné príspevky pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.

Úhrady štátnej zdravotnej poisťovne

V slovenskom zdravotníctve by sa mohlo v tomto roku nad rámec liekov ušetriť takmer 100 miliónov eur. Uvádza sa to v dôvodovej správe k návrhu tzv. programovej vyhlášky, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania. Úspešná realizácia úsporných opatrení je podľa ministerstva zdravotníctva predpokladom pre implementáciu nového katalógu výkonov v ambulantnom sektore.

Podstatnú časť, až 36 miliónov eur, tvoria úsporné opatrenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Úhrady štátnej zdravotnej poisťovne za viaceré zdravotné výkony sú podľa ministerstva nad priemerom ostatných zdravotných poisťovní na Slovensku.

„Existuje tu teda priestor na zníženie výdavkov verejného zdravotného poistenia pri zazmluvňovaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti štátnou zdravotnou poisťovňou. Potenciálne úspory sa v prípade VšZP môžu dosiahnuť aj rozšírením centrálneho nákupu liekov na tie, ktoré VšZP síce hradí, ale v porovnaní so súkromnými zdravotnými poisťovňami centrálne nenakupuje,“ tvrdí rezort zdravotníctva.

Úspora vo výške 32 miliónov eur

Obmedzenie poskytovaných benefitov v druhom polroku tohto roka všetkými zdravotnými poisťovňami môže priniesť úsporu vo výške približne 32 miliónov eur.

„Nezanedbateľné úspory na úrovni 15 miliónov eur prinesú aj navrhované úpravy koeficientov, ktoré majú vplyv na výšku príspevku pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve,“ uviedol rezort zdravotníctva.

Ceny MR a CT vyšetrení

Istá časť úspor sa dotýka aj nadspotreby liekov, nadbytočných vyšetrení, duplicitných laboratórnych vyšetrení, či vysokých počtov odvrátiteľných hospitalizácií. Tieto opatrenia boli identifikované a rozpracované prevažne v Aktualizácii Revízie výdavkov na zdravotníctvo, pre rok 2024 sa k týmto opatreniam vzťahuje odhadovaná úspora vo výške 18 miliónov eur.

Ide o viaceré opatrenia. Úsporný potenciál predstavuje napríklad zníženie objemov najposkytovanejších MR a CT výkonov na úroveň krajín V3 súbežne s elektronizáciou objednávania na vyšetrenia a vystavovania výsledkov vyšetrení s cieľom obmedzenia duplicitných vyšetrení.

Zníženie cien týchto úkonov

Ceny MR a CT vyšetrení sú zároveň v priemere vyššie ako napríklad v Českej republike, rozdiely sú navyše aj v cenách rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Zavedením referencovania cien MR a CT vyšetrení so zahraničím by bolo možné znížiť ceny týchto výkonov a dosiahnuť úspory vo verejnom zdravotnom poistení,“ upozorňuje ministerstvo. Ďalším opatrením by mohla byť eliminácia duplicitných výkonov spolu so zavedením benchmarkovania cien so zahraničím aj v oblasti laboratórnych výkonov.

Vysoký počet hospitalizácií

Slovensko prevyšuje priemer krajín V3 v počte hospitalizácií na vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca, cukrovku a astmu. Ide o ochorenia, ktoré možno do veľkej miery účinne liečiť kvalitnou ambulantnou starostlivosťou.

Potenciálnu úsporu je možné dosiahnuť posilnením ambulantnej starostlivosti, vďaka ktorej by sa eliminovali nadmerné hospitalizácie. Ďalšie 3 milióny eur predstavuje potenciálna úspora na inkontinenčných pomôckach, ktorá by sa dosiahla pri jasnejšom vymedzení zdravotnej a sociálnej starostlivosti pri pacientoch s inkontinenciou.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ladislav KamenickýZuzana Dolinková
Firmy a inštitúcie Hlas - sociálna demokraciaMF Ministerstvo financií SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNárodný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctveNCZI Národné centrum zdravotníckych informáciíOperačné stredisko záchrannej zdravotnej službySmer - SSDÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa