Návrh dôležitej zdravotníckej vyhlášky kritizujú aj záchranky, poisťovniam umožní nekontrolovaný presun financií

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
záchranka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

S návrhom ministerstva zdravotníctva na rozdelenie financií medzi jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti na rok 2024 nesúhlasí ani Združenie záchranných a zdravotných služieb SR. Členenie typov zdravotnej starostlivosti navrhuje ponechať v podobe, v akej ich uvádzala vlaňajška vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

Záväzný je text vyhlášky

Združenie záchraniek žiada rezort zdravotníctva nespájať ambulantnú pohotovostnú službu, kúpeľnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu a vrtuľníkovú a leteckú záchrannú zdravotnú službu do jedného riadku napriek ich nízkemu podielu na celkových výdavkoch.

„Príloha vyhlášky uvádza tieto typy zdravotnej starostlivosti v jednej položke, čo umožní zdravotným poisťovniam nekontrolovaný presun finančných prostriedkov medzi takto zlúčenými typmi a zároveň skomplikuje relevantné porovnávanie rozpočtovaných a skutočne vynaložených výdavkov, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že záväzný je text vyhlášky, nie dôvodová správa,“ upozorňuje združenie v pripomienke adresovanej ministerstvu zdravotníctva.

Združenie záchranných a zdravotných služieb SR zásadne nesúhlasí s novou metodikou výpočtu celkových výdavkov. Tá spôsobila, že po pripočítaní výdavkov na nárast miezd, infláciu a starnutie k výdavkom na zdravotnú starostlivosť v roku 2023 a po následnom znížení o 5 % a revízii výdavkov je výsledkom zníženie minimálnej sumy určenej pre dopravnú zdravotnú službu o 3 % v porovnaní s rozpočtovaným absolútnym minimom v roku 2023.

Dlhodobo podfinancovaný segment

Spojením s inými typmi zdravotnej starostlivosti v jednej položke podľa združenia stratí dlhodobo podfinancovaný segment dopravnej zdravotnej služby akúkoľvek istotu, že aj tieto znížené celkové výdavky budú vynaložené práve a výlučne na úhradu prepravy.

„Prax zdravotných poisťovní, osobitne tej najväčšej z nich, pri uzatváraní zmlúv je pritom taká, že sa striktne držia najnižšej možnej sumy, ktorú na konkrétny typ zdravotnej starostlivosti vynaložiť musia. V čase očakávaného nárastu počtu výjazdov dopravnej zdravotnej služby vyplývajúceho z plánovanej optimalizácie siete nemocníc a zvyšujúcej sa potreby odľahčiť systém záchrannej zdravotnej služby efektívnejším plánovaním sekundárnych prepráv a ich presunom do segmentu dopravnej zdravotnej služby je navrhovaná úprava vrátane zníženia celkovej ceny pre dopravnú zdravotnú službu neakceptovateľná,“ uviedlo združenie záchraniek.

Priority zdravotnej politiky štátu

Rezort zdravotníctva vo vyhláške stanovuje percento pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne a minimálnu sumu pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti.

„Vzhľadom na skúsenosti z roku 2023 s reálnou nemožnosťou dodržať percentá určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní z dôvodov vonkajších faktorov, ktoré nemohli ovplyvniť zdravotné poisťovne, sa ministerstvo rozhodlo využiť iba časť splnomocňovacieho ustanovenia a vo vyhláške ustanoviť iba minimálnej sumy z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Zavedením minimálnej sumy sa podľa rezortu zlepší možnosť smerovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SRZdruženie záchranných a zdravotných služieb SR