Stovkám chovateľov sa uľahčí život a aj ušetria, ubudne im povinnosť voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Krava, kravy, dobytok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Od začiatku budúceho roka sa spresnia podmienky poskytnutia doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky. Vyplýva to z nariadenia, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka. Ministerstvo pôdohospodárstva tým znižuje administratívnu záťaž žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky.

Náhradu zvierat budú po novom žiadatelia nahlasovať Pôdohospodárskej platobnej agentúre prostredníctvom automatického systému žiadostí. Toto opatrenie sa pozitívne dotkne približne 500 subjektov.

Bez potreby oznamu o náhrade zvieraťa

„Za oznamovanie náhrady zvieraťa platobnej agentúre sa bude považovať zmena vykonaná prostredníctvom centrálnej evidencie a nebude potrebné tieto zmeny oznamovať platobnej agentúre, čím sa zabezpečí zníženie administratívnej, ako aj finančnej záťaže žiadateľov,“ uviedol rezort. Náhradu zvierat žiadateľ v súčasnosti oznamuje platobnej agentúre do siedmich pracovných dní odo dňa ich nahradenia.

15 dní na náhradu

Ak žiadateľ zvieratá do 15 pracovných dní odo dňa rozhodujúcej udalosti, ktorou je najmä usmrtenie, úhyn, strata alebo odcudzenie zvieraťa, nenahradí predpísanou kategóriou zvierat, tieto zvieratá sa budú považovať za späťvzaté. Podmienkou bude, že túto udalosť nahlásil žiadateľ v stanovenej lehote do Centrálneho registra hospodárskych zvierat.

„Zvieratá uvedené v žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, ktoré nebudú nahradené, budú považované za späťvzaté nahlásením zmeny do Centrálneho registra hospodárskych zvierat,“ uviedol rezort.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra