Znižovanie štandardov ochrany prírody pokračuje cez novelu EIA zákona, zhodujú sa mimovládne organizácie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba
Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Alexandra Čunderlíková
Tento článok pre vás načítala AI.

Navrhovaná novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) z dielne envirorezortu je ďalším krokom k znižovaniu štandardov ochrany životného prostredia. Zhodujú sa na tom mimovládne organizácie v hromadnej pripomienke k zákonu.

Ministerstvo životného prostredia prichádza podľa nich s návrhom, ktorý narúša základné demokratické princípy v tejto oblasti rozhodovania, spôsobuje chaos v legislatíve, no predovšetkým výrazne znižuje ochranu životného prostredia pri povoľovaní veľkých stavieb.

Prekladaná novela je vraj ďalšou ranou pod pás

Spolu 28 mimovládnych organizácií a iniciatív v utorok zverejnilo hromadnú pripomienku k novele zákona o EIA. Sú medzi nimi organizácie ako Via Iuris, WWF Slovensko, Klimatická koalícia, Združenie Slatinka, Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme-CEPA, Lesoochranárske zoskupenie VLK či Inštitút pre ochranu prírody. Novela podľa nich vytvára chaos v legislatívnom prostredí a vylučuje verejnosť aj obce z dôležitých častí procesu. Poukazujú na to, že napriek tomu, že ide o kľúčový zákon v tejto oblasti, jeho zmena je opäť bezdôvodne v zrýchlenom konaní.

„Predkladaná novela je ďalšou ranou pod pás pre práva verejnosti a pre ochranu našej prírody. Bežní ľudia aj samosprávy prichádzajú o dôležité informácie. Návrh vypúšťa ich účasť v zisťovacom konaní, známom ako ‚malá EIA‘, ktoré však je kľúčové pre ďalšie posudzovanie stavieb. A to všetko v hrubom rozpore s právom EÚ a tiež s Aarhuským dohovorom,” povedala advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.

Mimovládky zároveň upozorňujú na to, že už teraz je jasné, že onedlho bude musieť byť EIA novelizovaná znova v súvislosti s dlho očakávanou stavebnou reformou. Takýto nekoncepčný prístup vnáša podľa nich do povoľovania veľkých stavieb neprehľadnosť, nepredvídateľnosť a chaos. Problémom to bude tak pre investorov, ako aj pre úradníkov a verejnosť, ktorí nebudú absolútne vedieť, ako pri povoľovaní jednotlivých činností postupovať.

Zisťovacie konanie je najvýraznejšou zmenou

Asi najvýraznejšia zmena v novele sa týka zisťovacieho konania. V tejto fáze sa určuje, ktorý projekt pôjde do samotného procesu posudzovania, a ktorý z hľadiska životného prostredia posudzovaný byť nemusí. V tejto časti je v podstate vylúčená verejnosť aj obce, ktoré nemajú projekt priamo na svojom území, poukazujú mimovládky.

Účasť verejnosti, odborníkov a obcí, ktoré projekt ovplyvní, je pritom dôležitou súčasťou celého procesu, pretože práve v zisťovacom konaní dochádza k upozorneniu na škodlivosť projektov. Príkladom je zámer stavby golfového ihriska v ochrannom pásme Nízkych Tatier.

„Významnú úlohu v procese vtedy zohral Inštitút pre ochranu prírody z Banskej Bystrice, ktorý upozornil na vplyv na významné chránené územia v okolí, keď sa kompetentné štátne inštitúcie k tomu postavili mimoriadne laxne. Ak by platil navrhovaný zákon, dnes by tu golfové ihrisko stálo, chránené mokrade v území európskeho významu by prichádzali o vodu, natekali by do nich chemické látky a postupne by zanikli a časť regionálneho biocentra Chraste by bola zničená hneď,” uviedol Marián Jasík z Inštitútu pre ochranu prírody.

V neposlednom rade zákon mení informovanie verejnosti. Odstraňuje povinnosť zverejnenia informácií o projekte na úradnej tabuli, čo znemožňuje obyvateľom, najmä v dotknutých obciach, aby sa oboznámili s projektom alebo k nemu vzniesli svoje pripomienky. Podľa nových pravidiel tak obyvatelia budú vedieť oveľa ťažšie ovplyvniť výstavbu škodlivých projektov v ich okolí, upozornili mimovládky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Eva KováčechováMarián Jasík
Firmy a inštitúcie Greenpeace SlovenskoKlimatická koalíciaLesoochranárske zoskupenie VLKMŽP Ministerstvo životného prostredia SRPriatelia Zeme-CEPAVia IurisWWF SlovenskoZdruženie Slatinka