Slovenske_narodne_muzeum

Múzeá budú zdarma každú prvú nedeľu v mesiaci aj tento rok

Spolu počas každej prvej nedele v mesiaci možno bezplatne ísť do 37 pracovísk Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Múzea Slovenského národného povstania a Slovenského technického múzea po celom Slovensku, od Bratislavy, cez Banskú Bystricu, až po Košice.