Akcionári VVS schválili novú cenu akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vodárne, vodári, VVS
Foto: ilustračné, www.facebook.com

Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) schválilo výkup vlastných akcií spoločnosťou VVS, určilo novú výkupnú cenu akcie na 13,28 eur a akcionári schválili aj zmenu stanov.

Konsenzus akcionárov

Prijali tak kľúčové zmeny potrebné pre efektívne spustenie Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Zmeny prešli s historicky rekordnou podporou vyše 86 percent akcionárov. Informovala o tom Riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.

,,Zmenu stanov sa podarilo dosiahnuť prvýkrát od roku 2003. Podpora vyše 86 percent ukazuje, že vznikol široký konsenzus malých aj najväčších akcionárov, čo je po minulých obdobiach veľmi dôležitý signál svedčiaci o dobrej komunikácii vedenia spoločnosti tak s veľkými akcionármi, ako aj s malými, zastúpenými v Klube akcionárov VVS,“ povedal člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov Daniel Kratky.

Akcie VVS nie sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a ich cenu tak neurčuje trh. Valné zhromaždenie tak ešte v roku 2006 stanovilo výkupnú cenu akcií na 3,32 EUR za akciu.

Jednoduchý vstup

„Za 20 rokov však hodnota majetku spoločnosti stúpla štvornásobne, a preto považujeme za správne a spravodlivé, aby sa tento nárast prejavil aj na cene akcií,“ vysvetlil Kratky.

Schválením novej ceny akcií si tak akcionári otvorili cestu k jednoduchému vstupu do Dlhopisového programu garantovaných výnosov, ako i možnosť inkasovať každoročne atraktívny výnos od VVS.

Predúpis Dlhopisov Voda spieva I. tak začne 3. júla o 00:00 prostredníctvom internetového portálu www.dlhopisyvvs.sk alebo zelenej dlhopisovej linky 0800 500 262.

Permanentná kontrola

Druhým kľúčovým bodom pre komfortnú realizáciu Dlhopisového programu garantovaných výnosov bolo zosúladenie stanov so zmenami v legislatíve a s prospektom emitenta k Dlhopisom VVS Voda spieva I.

Schválená zmena stanov tiež zavádza inštitút Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť, čím sa posilní permanentná kontrola akcionárov nad ekonomickým chodom spoločnosti.

Okrem toho akcionári schválili riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2022 a návrh na vysporiadanie výsledku za rok 2022. Hospodársky výsledok spoločnosti bol zverejnený zákonným spôsobom už dávnejšie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Daniel KratkyMiroslava Hančaková
Firmy a inštitúcie VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť