Miroslav Kulla: Sme jednou z najpripravenejších krajín na zimnú vykurovaciu sezónu (rozhovor)

Miroslav Kulla
Predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla. Foto: VSE
Tento článok pre vás načítala AI.

Predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla nám v rozhovore okrem iného prezradil, ako je štátny podnik pripravený na nadchádzajúcu zimnú vykurovaciu sezónu, odkiaľ bude mať Slovensko zemný plyn. Šéfa SPP sme sa pýtali aj na ceny plynu v budúcom roku, či na ich plány v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

SPP je najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku. Nezadržateľne sa blíži nová vykurovacia sezóna. Ako vidíte dodávky plynu počas nadchádzajúcej zimy? Bude pre zákazníkov na Slovensku dostatok plynu?

Bezpečnosť dodávok plynu pre všetkých našich zákazníkov, od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti je jednou z našich priorít. Pokračujeme preto v diverzifikácii a optimalizácii zdrojovania dodávok zemného plynu. Aj tento rok sme uzavreli diverzifikačné kontrakty na dodávky plynu s najväčšími medzinárodnými spoločnosťami a v súčasnosti sme tak pripravení pokryť približne 70 % spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja.

To sú spolu s napĺňaním zásobníkov, konkrétne kroky preukazujúce zodpovednosť a spoľahlivosť SPP pri riešení výziev na trhu s energiami. Vďaka dôslednej príprave patríme aj pred nadchádzajúcou zimnou sezónou, medzi veľmi dobre pripravené krajiny Európy. Treba však priznať, že situácia v dodávkach plynu do Európy nie je ani zďaleka stabilizovaná.

Väčšinu plynu máte od ruskej spoločnosti Gazprom. Sú ich dodávky zatiaľ bezproblémové? Dodržuje ruský dodávateľ všetky svoje záväzky?

Ruský dodávateľ si v súčasnosti plní svoje záväzky v zmysle platného kontraktu.

Okrem dodávok plynu od Gazpromu sa spoliehate aj na zásoby plynu uskladnené v zásobníkoch. Koľko plynu má SPP uskladneného, ste už na maximálnej kapacite?

Aj vďaka teplej zime a úsporám odberateľov ostali zásobníky naplnené na konci minulej zimy na takmer 60 %. V súčasnosti sú zásobníky na Slovensku naplnené na viac ako 90 % svojej kapacity a počítame s tým, že do začiatku zimy budú naplnené na 100 %. Táto úroveň naplnenosti zásobníka nám dáva veľmi dobrú pozíciu pred ďalšou náročnou zimou 2023/2024.

Spomínali ste diverzifikačné kontrakty, ktorými viete pokryť 70 % spotreby svojich zákazníkov. S kým už máte uzavreté zmluvy o dodávke plynu?

V rámci zabezpečenia diverzifikovaných dodávok plynu sme tento rok predĺžili spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori. Podobne sme predĺžili spoluprácu aj so spoločnosťou ExxonMobil o dodávky plynu z jej globálneho portfólia. Na obdobie roka 2023 a 2024 sme však uzavreli aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell, ENI a RWE.

Domácnosti sa už začali pýtať, ako budú vyzerať ceny plynu v novom roku. ÚRSO hovorí o možnom dramatickom náraste cien plynu pre domácnosti až o 110 %. Ako to vidí najväčší dodávateľ plynu? Musia sa domácnosti na isté zdražovanie plynu pripraviť?

Dodávatelia energií sú povinní podať príslušné návrhy cien za dodávku plynu, resp. elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2024 do konca októbra tohto roka. V rámci cenovej regulácie im ÚRSO vydá cenové rozhodnutia, na základe ktorých sú povinní zverejniť ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti na rok 2024 najneskôr 30 dní pred ich účinnosťou, tj. najneskôr začiatkom decembra.

V súčasnosti sa však stále, až do konca septembra, tvorí cenový index. Pre rok 2023 sú ceny energií pre zraniteľných odberateľov zastropované a kompenzované. Napriek tomu, že je ešte len začiatok septembra však už môžeme povedať, že ak by ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov neboli pre rok 2024 zastropované, tak potom výrazne narastú. To znamená, že všetko bude závisieť od toho, aké rozhodnutie prijme vláda, ktorá o tom bude rozhodovať.

Regulované ceny majú stále aj malí podnikatelia. Ako to vyzerá s budúcoročnými cenami u týchto zákazníkoch?

Podobne ako pri segmente domácností aj pri segmente malých podnikateľov, ktorí spĺňajú podmienky regulovaných cien o nich rozhoduje ÚRSO v zmysle príslušnej vyhlášky. Cenový index sa tvorí rovnako ako pre domácnosti, ale vzhľadom na to, že ide o podnikateľov, mali zastropované ceny na úrovni 99 eur/MWh plynu a 199 eur/MWh elektriny. Predpokladáme, že regulované ceny na rok 2024 by mali byť pod touto úrovňou.

Čo sa týka neregulovanej časti segmentu maloodberu v dodávke plynu aj elektriny, ceny pravidelne aktualizujeme podľa vývoja na trhu s energiami. Zníženie cien oboch komodít v priebehu roka pocítili všetci naši zákazníci z neregulovaného segmentu maloodberu, naposledy k 1. júlu. Tieto ceny sú transparentne zverejnené na našom webe. Cenník budeme priebežne aktualizovať aj v roku 2024 podľa aktuálneho vývoja cien.

Väčšina veľkých teplární na Slovensku vyrába teplo prostredníctvom plynu. Budete pre týchto odberateľov ceny plynu zvyšovať, čo by malo zákonite vplyv na zvyšovanie cien tepla pre domácnosti?

Teplárenské spoločnosti majú ÚRSOm tiež istým spôsobom predpísaný spôsob uznania nákladov na nákup komodity a svojím spôsobom sú akoby nútení, aby nakupovali postupne a ak postupujú rozumne a podľa legislatívy, postupný nákup na rok 2024 by sa už mal diať. Predpokladáme práve naopak lacnejší nákup plynu ako minulý rok. Otázka k zastropovaniu cien tepla pre domácnosti nie je však otázka na SPP.

Vďaka SPP ako agentovi dostávajú domácnosti od Slovenských elektrární silovú elektrinu za zastropovanú cenu 61,2 eur za megawatthodinu. Darí sa SPP plniť úlohu agenta? Je v tomto roku dostatok elektriny so zastropovanou cenou? Hovorilo sa totiž, že bez tretieho mochovského bloku dostatok elektriny pre domácnosti so zastropovanou cenou nebude.

Informácie o tom, že dodávka elektriny pre domácnosti od Slovenských elektrární nedosahuje vopred dohodnuté hodnoty sú verejne známe. SPP si riadne plní povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí ministerstva hospodárstva a dodáva elektrinu svojim odberateľom, resp. iným dodávateľom za vopred určenú cenu. Dovolím si povedať, že bezproblémovo. Áno, sú s tým spojené dodatočné náklady, ktoré riadne vyčíslime a predložíme po konci roka ministerstvu a ďalším relevantným orgánom.

Takže aj v budúcom roku bude SPP plniť úlohu agenta a zabezpečí dostatok silovej elektriny so zastropovanou cenou pre domácnosti.

Vzhľadom na ceny elektriny na trhu a politické vyhlásenia predpokladáme, že obdobný model by mal pokračovať aj v budúcom roku. V opačnom prípade by hrozil pre domácnosti podobný nárast cien za dodávku elektriny ako to je v prípade dodávky plynu.

Veľkou témou, ktorá cez energetickú krízu utíchla, je budúcnosť cenovej regulácie. Vy ste známy tým, že podľa vás cenová regulácia kazí celý energetický trh a bráni dokonca aj znižovaniu cien energií. Stále máte tento názor aj po prechode do stopercentne štátnej spoločnosti? Mala by sa podľa Vás teda regulácia zrušiť, či aspoň zmierniť?

V prípade podnikateľov by regulácia dodávky mala byť ukončená. Pri domácnostiach neexistuje jednoduchá odpoveď áno či nie, keďže všetko závisí od toho, ako nastavíme prechod od systému regulácie na neregulovaný systém. Spolu s rozvojom lokálnej výroby energií zo slnečnej energie, batériovými riešeniami pre domácnosti a novými subjektami na trhu ako je agregácia a energetické spoločenstvá by mal byť vytvorený priestor pre flexibilné riešenia, ktoré poskytuje neregulovaný trh.

Samozrejme, to všetko pri dostatočných opatreniach a ochrane pre tie domácnosti, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou. Ja osobne by som navrhoval postupnú dereguláciu všetkých domácností okrem tých, ktorí sú v energetickej chudobe, kým sa aj pre nich nevymyslí riešenie cez sociálny systém.

Regulovaný aj neregulovaný trh majú svoje výhody a nevýhody. To všetko si vyžaduje zložitejšie nastavenie ako plošnú reguláciu dodávky elektriny a plynu pre všetkých, ktoré nevieme aplikovať ihneď – my sme pripravení spolupracovať na ňom spolu s ÚRSOm a relevantnými ministerstvami. Zotrvanie v modeli dotovania zastropovaných cien plošne pre všetkých je však dlhodobo neudržateľné aj pre verejné financie.

SPP má veľké plány v obnoviteľných zdrojoch energií (OZE). Aká je aktuálna situácia v tejto oblasti?

SPP je dodávateľom energií. Ponúkame teda predovšetkým také služby, ktoré od nás očakávajú naši odberatelia, a ktoré naplnia ich potreby. Už v súčasnosti má značné množstvo našich zákazníkov ambiciózne záväzky v dekarbonizácii svojho podnikania a v rámci tendrov od nás žiadajú čoraz viac dodávky z OZE.

Týka sa to veľkej časti slovenského priemyslu, na ktorý je naviazané veľké množstvo pracovných miest. Aby sme boli schopní dodať im energiu z OZE, plánujeme do roku 2030 do projektov zameraných na výrobu energií z OZE investovať, sami alebo v spolupráci s partnermi, približne 500 miliónov eur. Zameriavame sa pritom naozaj na rôzne zdroje.

Fotovoltika v súčasnosti predstavuje najdostupnejší a najrýchlejšie realizovateľný zdroj čistej obnoviteľnej energie. Ďalšou oblasťou, v ktorej sme veľmi aktívni, je výroba elektriny z vetra, ktorej potenciál na Slovensku ani zďaleka nie je využitý. Spolu s našim partnerom, rakúskou spoločnosťou Brantner, aktívne pripravujeme výrobu obnoviteľných plynov.

Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost využiteľný v poľnohospodárstve. Práve biometán môže pomôcť pri dekarbonizácii teplárenstva, priemyslu alebo dopravy.

Máte teda záujem aj o výstavbu veterných elektrární. Máte plány postaviť na Slovensku aj iné energetické zdroje?

Jednou z oblastí, do ktorej sa aktívne zapájame je výroba elektriny z vetra, pretože ide o najčistejší zdroj s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. V súčasnosti máme rozpracovaných niekoľko investičných projektov a zámerov na vybudovanie a prevádzkovanie veterných parkov napr. pri obci Drahovce, pri meste Galanta a v oblasti Záhoria.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sme aktívni je výroba elektriny zo slnečnej energie. Strategické aktivity v tejto oblasti zameriavame na podporu našich zákazníkov, ale aj na vlastné areály a budovy v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Martine, prípadne v ďalších mestách, s cieľom zefektívniť svoju spotrebu energie pri využití OZE a tak ísť príkladom.

Okrem toho sme spustili aj projekt na využitie slnečnej energie, ako čistého a obnoviteľného zdroja energie pre prvých 20 slovenských škôl. Pripravujeme aj prvé inštalácie FVE u komerčných zákazníkov a u zákazníkov z verejného sektora, v niektorých prípadoch aj v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou ESCO Slovensko.

Viackrát ste informovali aj o rozvoji CNG a LNG projektov. Čo sa vám už podarilo splniť a aké plány v tejto oblasti ešte máte?

Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave patrí dlhodobo k našim prioritám. Aj preto sme v uplynulom roku dali do prevádzky v Trnave a Prešove prvé dve čerpacie stanice na skvapalnený zemný plyn LNG. Je na nej však možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitné plniace stanice tak slúžia nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre autobusovú a osobnú automobilovú dopravu.

Týmto krokom sme zároveň rozšírili aj sieť našich verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 23. Onedlho k nim pribudne ďalšia CNG stanica v Trenčíne a tretia LNG stanica na diaľnici D2 Brodské.

Na jeseň plánuje SIEA znova spustiť projekt Zelená domácnostiam. Plánuje sa SPP v tomto projekte nejako špeciálne angažovať?

Každé opatrenie zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti, úspory energie a rozvoj obnoviteľných zdrojov vítame. Aj v prípade zelenej domácnostiam je dôležité, aby takéto opatrenia boli jednoducho nastavené a dlhodobé – len tak umožnia súkromnému sektoru dlhodobo plánovať investície, ktoré následne využijú aj domácnosti. Zároveň je potrebné, aby takéto opatrenia boli nastavené aj pre najchudobnejšie skupiny, ktoré si častokrát nemôžu dovoliť preplatiť ani časť investície a potrebujú pomoc aj s prípravou projektu a jeho podaním.

Pokiaľ ide o naše ďalšie plány, pracujeme na tom, aby sme v budúcnosti vedeli naším zákazníkom zo segmentu domácností ponúknuť, okrem dodávky energie, aj dodávku technológií ako sú napríklad solárne panely alebo batériové riešenia.

Ako sa darí SPP v tomto roku v hospodárení? Boli polročné plány naplnené podľa predstáv? Naplníte očakávania do konca roka? Očakávate v tomto roku kladný hospodársky výsledok? Na akej úrovni?

Výsledok hospodárenia SPP z vlastnej prevádzkovej činnosti bol po úspešných rokoch 2020 a 2021, znova priaznivý aj za rok 2022, keď dosiahol úroveň 20 miliónov eur. Dosahovaniu obchodných a rozvojových cieľov aj v podmienkach výziev roka 2022 pomohol SPP dôraz na zabezpečenie finančnej a prevádzkovej stability a konzervatívna stratégia zameraná na minimalizáciu trhových a iných rizík.

Teší ma však aj ďalšia skutočnosť. V roku 2022 sme dosiahli nový rekord, takmer 1,5 milióna odberných miest, ktoré obsluhujeme pre našich zákazníkov. Celkový trhový podiel v dodávke plynu sme stabilizovali na úrovni 58 %. V dodávke elektriny pre domácnosti si udržujeme pozíciu 4. najväčšieho dodávateľa s trhovým podielom na úrovni takmer 12 %. Čo sa týka roka 2023 vzhľadom na to, že množstvo rizík sa za posledný rok značne rozšírilo, je predčasné v tejto chvíli hovoriť o výsledkoch za 2023.

Vojna na Ukrajine stále pokračuje, podľa viacerých odborníkov energetická kríza zďaleka neskončila. Ako je na to pripravený SPP?

Posledný rok venujeme maximálne úsilie zabezpečeniu plynulých dodávok energií pre všetkých našich zákazníkov. Naši experti priebežne vyhodnocujú všetky dostupné možnosti a po ich dôkladnom posúdení prijímame ďalšie potrebné opatrenia. Po podpise diverzifikačných kontraktov riešime ďalšiu strategickú úlohu, ktorou je od roku 2025 zabezpečenie nášho priameho prístupu k LNG terminálom a ich regazifikačnej kapacite.

Aj preto sme podpísali v ostatnom období s kľúčovými partnermi z Talianska, Poľska a Nemecka memorandá o porozumení, ktoré sa zaoberajú práve touto oblasťou. Zároveň súbežne vedieme rokovania aj s producentami skvapalneného plynu LNG z USA, Kataru, Ázie či Afriky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Kulla
Firmy a inštitúcie SPP Slovenský plynárenský priemysel