SIEA vyhlásila výzvu z Programu Slovensko, na zníženie energetickej náročnosti budov rozdá 143 miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Zelená energia, fotovoltika
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila z Programu Slovensko výzvu zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) vo verejných budovách.

Podpora pre verejné budovy

Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov eur. Podpora je primárne zameraná na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení.

Oprávneným žiadateľom môžu byť okrem subjektov štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie. Ich projekt sa však musí týkať verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi.

Podpora na dva druhy opatrení

Ako informovala SIEA, minimálna výška podpory na projekt je 200-tisíc eur a maximálna výška na projekt nesmie presiahnuť 5 miliónov eur. Maximálna miera príspevku bude 100 %, v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie.

Na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia bude možné prostredníctvom jednej žiadosti získať podporu na dva druhy opatrení. Na znižovanie energetickej náročnosti budov je vyčlenených 133 miliónov eur a na využívanie obnoviteľných zdrojov 10 miliónov eur.

Zvyšovanie kvality vnútorného prostredia

Pri znižovaní energetickej náročnosti budov bude možné prioritne podporiť napríklad zateplenie, výmenu otvorových výplní a modernizáciu systémov technických zariadení budov. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s efektívnosťou, ale napríklad zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia.

Podporu tak bude možné využiť napríklad na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy. Pomoc na tieto aktivity je možné získať, ak sa zlepší energetická klasifikácia budovy najmenej o jednu energetickú triedu a budova dosiahne plánovanú úsporu primárnej energie minimálne 30 %.

Prvé hodnotiace kolo výzvy

„Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní pripraviť ambiciózne projekty s čo najvyššou úsporou, 100-percentné pokrytie oprávnených výdavkov získajú len vtedy, ak dosiahnu úsporu primárnej energie 60 % a viac. Ak to bude menej, intenzita podpory bude odzrkadľovať dosahovanú úsporu,“ uviedla Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v systémoch zásobovania energiou je zameraná na inštaláciu zariadení, uskladňovanie energie a zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené 9. februára 2024, nasledujúce v týždenných intervaloch.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra