Európske fiškálne pravidlá nie sú všeliekom, rozpočtová rada pripomienkovala úpravu výdavkových limitov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Európska únia, peniaze, rozpočet
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) má pripomienky k predloženej novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá upravuje výdavkové limity.

Rada nesúhlasí s konštatovaním, že návrh je v súlade s Ústavou SR a ústavnými zákonmi.

Navrhovanou zmenou totiž podľa rozpočtovej rady dochádza k vypusteniu kľúčových zákonných ustanovení upravujúcich limit verejných výdavkov, pričom dôsledkom tohto vypustenia bude nevykonateľnosť tohto ústavného nástroja v aplikačnej praxi.

Dvojkoľajnosť fiškálnych pravidiel

Ministerstvo financií SR minulý týždeň dalo do pripomienkového konania novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Návrhom reaguje na reformu fiškálnych pravidiel Európskej únie, ktorá ustanovuje inštitút čistých výdavkov ako operatívny nástroj na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných financií.

Podľa ministerstva je potrebné odstrániť dvojkoľajnosť národných a európskych fiškálnych pravidiel vo vzťahu k limitu verejných výdavkov. Vládny kabinet teda plánuje výdavkové limity upraviť podľa európskych pravidiel, tými domácimi sa neplánuje riadiť.

Nefunkčné európske pravidlá

Podľa rozpočtovej rady je to odklon od národného konceptu ochrany dlhodobého hospodárenia Slovenska, európske pravidlá nie sú podľa nich všeliekom.

Z doterajšej skúsenosti zastávajú názor, že európske pravidlá sú nefunkčné. Čo bol podľa RRZ dôvod pre vznik národných pravidiel v roku 2011.

Posudzovanie na úrovni Európskej komisie je podľa RRZ menej transparentné a menej predvídateľné. Zohľadňuje sa často aj politický aspekt.

Zdĺhavý proces opravy odchýlok

Taktiež je to zdĺhavý proces korekcie odchýlok pri neplnení pravidiel, náprava častokrát môže padnúť až na ďalšiu vládu s možnosťou revízie konsolidácie. Taktiež je to podľa rozpočtovej rady menej precízne vyhodnocovanie opatrení fiškálnej politiky.

Automatické znižovanie energopomoci a znižovanie veľkosti druhého dôchodkového piliera sa vykazuje ako konsolidácia, nezohľadňuje dostatočne rýchlo opatrenia zhoršujúce udržateľnosť.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska úniaMF Ministerstvo financií SRRRZ Rada pre rozpočtovú zodpovednosť