Projektoví partneri majú možnosť zapojiť sa do tretej výzvy programu Interreg Europe, celkový rozpočet je takmer 350 miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze - eurá
Ilustračné foto: pixabay.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje na možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí programu Interreg Europe. Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projektový zámer, čas majú do 7. júna. Celkový rozpočet programu určený na projekty regionálnej spolupráce je 347,6 mil. eur.

Ako ďalej informuje rezort hospodárstva, miera spolufinancovania zo strany programu pre verejné orgány a verejnoprávne inštitúcie je 80 %, pre súkromné neziskové organizácie 70 %. Ministerstvo hospodárstva, ako národný orgán programu, poskytuje úspešným žiadateľom pri implementácii projektov spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľ projektu

„Program ponúka priestor na spoluprácu najmä v oblasti inteligentnej, ekologickej a sociálnej Európy. Cieľom je podpora výmeny skúseností, inovatívnych prístupov a budovania kapacít v súvislosti s identifikáciou, šírením a transferom osvedčených postupov,“ dopĺňa rezort hospodárstva. Slovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how a zlepšiť tak implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja.

Kto môže prostriedky čerpať?

Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Do programu sa môžu zapojiť partneri z 36 štátov, 27 členských krajín Európskej únie, Nórska, Švajčiarska a siedmich kandidátskych krajín, teda Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Moldavska a Ukrajiny.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR