Ženy stále zarábajú menej ako muži. Kde hľadať potenciál pre budúci ekonomický rast?

žena, muž, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Platové rozdiely medzi pohlaviami je kontroverzný problém. V niektorých krajinách a odvetviach môžu ženy zarábať menej ako muži na rovnakej pozícii, zatiaľ čo v iných krajinách a odvetviach tento rozdiel môže byť menší alebo žiadny.

V odmeňovania medzi mužmi a ženami vidno u nás výrazný rozdiel. Ženy zarábajú v priemere o 17 % menej ako muži. Ako povedal analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, trend v znižovaní platového rozdielu je u nás pozitívny, hoci rozdiel sa znižuje iba relatívne miernym tempom.

Čerstvá laureátka Nobelovej ceny za ekonómiu Claudia Goldin, ktorá sa vo svojej ocenenej práci zamerala okrem iného na vývoj ponuky ženskej práce a dopytu po nej v priebehu času, ukázal, že dopyt a ponuku ovplyvňuje viacero faktorov. Je to kombinácia neplatenej a platenej práce, manželstvo, očakávania spoločnosti, zákony alebo aj štrukturálne zmeny v ekonomike.

Menej času na rozvoj

Dokázala napríklad aj to, že mzdová diskriminácia vzrástla najmä v 20. storočí a súvisí s rozvojom služieb. Možno tiež podľa Kočiša spomenúť, že moderné odmeňovacie spôsoby zvýhodňujú zamestnancov, ktorí majú dlhú a neprerušenú kariéru. Napríklad sa vyhli pôrodu alebo starostlivosti o dieťa, resp. domácnosť. Ide teda najmä o mužov.

Dáta ukazujú, že rozdiel medzi platmi mužov a žien je v prvých rokoch kariéry malý. Výrazne sa však zvyšuje po narodení prvého dieťaťa. Zároveň podľa OSN/EÚ míňajú ženy v priemere aspoň 2,5x viac neplateného času na prácu v domácnosti ako muži.

Ostáva im tak podľa analytika menej času na rozvoj kariéry, hoci v kombinácií platenej a neplatenej práce odpracujú viac času. V rozvinutých spoločnostiach majú úroveň dosiahnutého vzdelania či kariérne očakávania na rodový rozdiel v platoch iba obmedzený a dočasný účinok.

Ponúkajú sa riešenia

Kľúčom k riešeniu je podľa Kočiša efektívny návrat žien na pracovný trh, ktorý súvisí napríklad s možnosťou umiestniť dieťa do škôlky, flexibilnejších foriem práce a v neposlednom rade aj posun v očakávaniach spoločnosti.

„Platový rozdiel medzi pohlaviami nie je iba etickým problémom. Má mnoho dôsledkov vrátane straty ľudského kapitálu, nižšej spotreby a ekonomického rastu, diskriminácie a ohrozenia dlhodobej prosperity,“ myslí si analytik.

Jedným z dôsledkov nevyužitia potenciálu žien je aj nižšia miera žien vo výskume a vývoji. Ekonomický rast ťahajú inovácie a dobre vzdelaní ľudia, ktorí sú na správnych miestach. Vo svete, v ktorom žije viac ako 8 miliárd ľudí, je podľa OECD iba približne 10 miliónov výskumníkov, vedcov. To predstavuje podľa Kočiša obrovský nevyužitý potenciál.

Masívny nástup talentov z Číny alebo Indie, resp. globálne zvýšenie počtu vedcov by mohlo zvýšiť svetové HDP o 0,2 % až 0,4 % každý rok. „Bez vyššej participácie žien to však určite nepôjde,“ myslí si analytik.

Premrhané príležitosti

V roku 1976 boli iba 3 % vynálezcov v USA ženy. V roku 2016 to bolo stále menej ako 12 %. Percentuálny podiel vedcov a inžinierov na celkovej pracovnej sile bol podľa reportu Európskej komisie na Slovensku v roku 2019 na úrovni 2,8 % pri mužoch a 1,7 % pri ženách.

V EÚ-27 to bolo v priemere 4,4 % pri mužoch a 3,1 % pri ženách. V Nórsku je to dokonca 5,8 % pri mužoch a 7,1 % pri ženách.

Výskumy tiež ukazujú, že rozsah v akom deti vidia pozície spojené s inováciami, má veľký vplyv na to, kto sa stane vynálezcom. Ukazujú tiež, že vystavenie inovatívnym kariérnym možnostiam v detstve je obmedzené pri dievčatách, ľuďoch určitých rás alebo z nízkopríjmových skupín, či s nízkym matematickým skóre na základnej škole.

Tieto premrhané príležitosti sa označujú aj ako „stratení Einsteinovia“. O koľkých prichádzame v slovenských vylúčených rómskych komunitách, neefektívnym vzdelávacím procesom alebo slabom zapojení žien na seniorom riadení spoločností, čo sú vzory pre budúce generácie dievčat, by sa dalo podľa analytika dlho diskutovať.

„My však potrebujeme prijímať efektívne kroky, aby ich bolo čo najmenej. Začať možno v lepšej dostupnosti škôlok, s čím počíta aj plán obnovy, ale aj vo všeobecne lepšej finančnej gramotnosti mužov a žien,“ dodal Kočiš.

Snahy o zmiernenie rozdielu

Proces dosahovania rodovej rovnosti v odmeňovaní si vyžaduje dlhodobú snahu a zmeny v spoločenskom postoje, pracovných kultúrach a politikách.

Svetové organizácie, vlády a mnohé spoločnosti na celom svete už prijali kroky na zmiernenie rozdielov v odmeňovaní medzi pohlaviami. Tieto kroky zahŕňajú zavedenie zákonov a politík, ktoré zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia, podporu zastúpenia žien na vedúcich pozíciách a iniciatívy na zvýšenie povedomia o rodových stereotypoch.

Dlhodobým cieľom je dosiahnutie úplnej rovnosti v odmeňovaní. Avšak, presný časový rámec pre dosiahnutie tejto rovnosti bude závisieť od mnohých faktorov, ako sú pokrok v spoločenskom uvedomovaní, politických iniciatívach a konkrétnych hospodárskych a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách a odvetviach.

Je dôležité pokračovať v úsilí o odstránenie rozdielov v odmeňovaní medzi pohlaviami a podporovať rodovú rovnosť vo všetkých aspektoch života.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marián Kočiš
Firmy a inštitúcie Slovenská sporiteľňa