Matovičovo hnutie navrhuje zriadiť školského ombudsmana. Bude chrániť tých, ktorí „ťahajú za kratší koniec"

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič na tlačovej besede. Foto: reprofoto, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko) navrhujú zriadiť inštitút školského ombudsmana. Cieľom je zvýšiť ochranu práv tých osôb, ktoré vo vzdelávacom a výchovnom procese na školách „ťahajú za kratší koniec“.

Medzi takéto osoby patria deti, žiaci, študenti, zákonní zástupcovia či učitelia. Podľa poslancov sa neraz stávajú obeťami arogancie moci reprezentovanej školami. Parlament by mal o návrhu zákona o školskom ombudsmanovi rokovať na februárovej schôdzi so začiatkom 30. januára.

Nezávislý dozorca

Úlohou školského ombudsmana „bude dozerať na to, aby práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb naprieč celým školstvom požívali silnú ochranu z pozície nezávislého ,dozorcu´.

Na školského ombudsmana sa bude môcť obrátiť každý, podľa ktorého v danej situácii dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Ak školský ombudsman zistí porušovanie práv u niektorej zo spomínaných osôb, spíše o tom „vyjadrenie“, v ktorom môže navrhnúť prostriedky nápravy. Orgán, voči ktorému smeruje ombudsmanov podnet, je povinný vykonať nápravu. Ak tak neurobí, ombudsman sa môže obrátiť na vládu či Národnú radu SR.

Správa o činnosti pre parlament

„Tým je zabezpečená vážnosť funkcie školského ombudsmana, ktorá nie je len formalitou, ale reálnou výkonnou funkciou zabezpečujúcou ,poriadok´ v oblasti výchovy a vzdelávania na úseku školstva,“ tvrdia poslanci.

Školský ombudsman bude zároveň povinný predkladať parlamentu správu o činnosti. Ombudsman bude volený Národnou radou SR a tá istá fyzická osoba môže byť na túto pozíciu zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Ombudsmanovo funkčné obdobie bude trvať päť rokov. V prípade schválenia zákona sa inštitút školského ombudsmana zriadi 1. januára 2025.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Igor Matovič
Firmy a inštitúcie Matovičovo hnutie Slovensko