Podfinancovanie vysokých škôl je dlhodobý problém, študenti a zamestnávatelia apelujú na navýšenie rozpočtu

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ale i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) apelujú na navýšenie financií pre vysoké školy.

Ministerstvo financií (MF) SR vyzývajú, aby na najbližšie roky navýšilo objem prostriedkov alokovaných zo štátneho rozpočtu pre vysoké školstvo. Podľa nich to pre školy môže byť motivácia na zlepšovanie ich kvality. Navrhujú, aby sa prostriedky na výkonnostné zmluvy navýšili o 10 percent nad rámec súčasného rozpočtu a plánované navýšenia o valorizácie platov.

Má ísť o sumu 67 miliónov

Celkovo by malo ísť o sumu 67 miliónov eur. V tlačovej správe o tom informovala RÚZ. Zamestnávatelia tiež navrhujú, aby sa na výkonnostné zmluvy celkovo vyčlenilo 20 percent, pričom 10 percent by malo byť v súčasnom plánovanom rozpočte vysokého školstva, a ďalších 10 v jeho navýšení od roku 2024.

„Vzdelávanie je alfou a omegou všetkého – dnes, historicky po prvý raz, stojí na jednej strane verejný a súkromná sektor, ale aj študenti a časť akademickej obce – všetci si uvedomujeme, že pokiaľ školstvo nemotivujeme a nevytvoríme z neho oblasť, ktorá bude mať konečne dostatok zdrojov na svoj rozvoj, len ťažko budeme môcť hovoriť o zvyšovaní kvality jednotlivých škôl, pedagógov a študijných odborov. Len ťažko mladých ľudí presvedčíme o tom, že zostať študovať a pracovať na Slovensku má význam, a bez mladých talentov a kvalifikovaných ľudí zase len ťažko zabezpečíme prosperitu domáceho hospodárstva a rast životnej úrovne nášho obyvateľstva,“ uviedli menované organizácie s tým, že veria, že závažnosť situácie si uvedomujú všetci kompetentní, a že navýšením prostriedkov prispejú k záchrane a obnove slovenského vzdelávacieho systému.

Vysoké školy by mali mať zvýšenú kvalitu

Zástupcovia zamestnávateľov, študentstva, ministerstva a akreditačnej agentúry pozitívne vnímajú niekoľko konkrétnych opatrení z minuloročnej novely vysokoškolského zákona, ktorá podľa nich patrí k systémovým opatreniam na zlepšenie jeho kvality. Ide o nastavenie fungovania správnych rád vysokých škôl a úpravu ich financovania spolu so zavedením takzvaných výkonnostných zmlúv.

Tie by mali školy motivovať cielene a plánovane zvyšovať ich kvalitu, prispieť k ich diverzifikácii, ale i zohľadniť ich výsledky, uplatniteľnosť absolventov či excelentnosť výskumu. „Práve od výsledkov“, ktoré jednotlivé školy dosiahnu nad rámec doterajšieho plnenia zákonných úloh, by sa mal následne odvíjať objem financií, ktoré z rozpočtu získajú,“ vysvetľujú v tlačovej správe.

Problémom je podfinancovanie

Zamestnávatelia poukazujú na problémy vysokých škôl, ako sú podfinancovanie či nízka efektivita využívania finančných zdrojov, dlhodobo. Zvýšenie financovania prostredníctvom výkonnostných zmlúv by pritom bolo naviazané na napĺňanie merateľných ukazovateľov.

„Slovenské vysoké školy buď motivujeme k postupnému zvyšovaniu kvality, alebo ich môžeme rovno zatvoriť. Faktom totiž je, že bez kvalitných vysokých škôl a kvalitne pripravených absolventov našu krajinu nečaká pekná budúcnosť. Z tohto dôvodu považujeme za kľúčové bezodkladne realizovať ďalšie potrebné reformy a zároveň navýšiť finančné zdroje,“ vraví prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

So stavom školstva nesúhlasia ani študenti

Stav školstva sa nepozdáva ani študentom, Slovensko patrí medzi štáty Európskej únie s najväčším odlivom mozgov.

„Študenti a študentky si pod zvýšením kvality vysokých škôl predstavujú predovšetkým zvýšenie komfortu v podobe vynovených priestorov a učební, proštudentský prístup, moderné vybavenie, nové inovatívne odbory a vynovenie ubytovacích zariadení – ani jednu z týchto požiadaviek nie je možné naplniť bez navýšenia finančných zdrojov,“ uviedla predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová. Dodala, že im nestačia formálne deklarácie zvyšovania kvality, zmeny chcú vidieť aj v praxi.

Sľubujú kvalitu ako v zahraničí

Štátny tajomník rezortu školstva Michal Fedák uviedol, že pre dosiahnutie kvality vysokého školstva, ktorá bude porovnateľná so zahraničím, sú potrebné i ďalšie systémové zmeny.

„Bez navýšenia finančných prostriedkov je však výrazný posun smerom ku kvalite len ťažko predstaviteľný,“ poznamenal. Vysoké školy už prešli zavedením vnútorných systémov kvality, ktoré sú momentálne externe posudzované.

„Posudzovatelia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo navštívili už 17 z 33 vysokých škôl. Každú školu pritom posudzujú individuálne a pripravujú každej osobitne konkrétne a cielené odporúčania na zlepšenie kvality poskytovaného vzdelávania. Účinnosti týchto opatrení na zlepšenie však bráni silné podfinancovanie. V tejto fáze reforiem vysokých škôl sa okrem konkrétnych odporúčaní pre zvýšenie kvality vzdelávania už vyžaduje aj navýšenie financovania,“ uviedol predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mario LelovskýMichal FedákRobert RedhammerZuzana Hozlárová
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRRUZ Republiková únia zamestnávateľovSAAVŠ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školyŠRVŠ Študentská rada vysokých škôl