NKÚ kritizuje rezort zdravotníctva za dopravné zdravotné služby, pacient môže čakať niekoľko hodín a príde bežná dodávka

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Ľubomír Andrassy, NKÚ
Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Tento článok pre vás načítala AI.

Pacient, ktorý aktuálne potrebuje prevoz do zdravotníckeho zariadenia a poskytne mu ho prevádzkovateľ dopravnej zdravotnej služby (DZS), môže na odvoz čakať aj niekoľko hodín. Prísť pre neho nakoniec môže bežná dodávka, ktorá bola prerobená na prevoz pacientov, ale neprešla prísnou technickou kontrolou. Aj takú podobu môže mať využívanie ambulantnej dopravnej zdravotnej služby, ktorá bola zákonom zadefinovaná ako súčasť zdravotnej starostlivosti od 1. júna 2019. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Podľa kontrolórov ide o zlé nastavenie pravidiel

Ministerstvo zdravotníctva ako kompetenčne zodpovedná inštitúcia zlyháva v tejto agende nielen pri definovaní jasných prevádzkových pravidiel, či posudzovaní účelnosti použitia verejných zdrojov zo zdravotného poistenia, ale aj pri základnej kontrole a transparentnosti procesu vydávania povolení na prevádzku tejto služby,“ konštatuje na základe výsledkov auditu predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy.

Kontrolóri podľa neho popísali významné rizika spojené s nedodržiavaním zákonných pravidiel, ako je určenie minimálnej siete poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby a dodnes nie sú zadefinované indikátory kvality, na základe ktorých je možné celý systém vyhodnocovať a následne meniť v prospech pacienta.

Kontrolóri na základe získaných faktov nespochybňujú potrebu existencie dopravnej zdravotnej služby, ale poukazujú na zle nastavené pravidlá, vďaka ktorým sa napríklad obchádza hospodárska súťaž a na účet verejného zdravotného poistenia sa poskytujú bežné dopravné služby, ktoré majú charakter sociálnej, nie zdravotnej pomoci odkázaným občanom.

Z verejného poistenia išlo minulý rok na dopravnú zdravotnú službu 38 miliónov eur a do dvoch rokov by sa mali náklady na túto službu zvýšiť až na 50 miliónov ročne. Pri súčasnom napätom rozpočte zdravotníctva je otvorenou otázkou pre vládu i parlament, či sa dopravná služba poskytovaná pacientom nemá financovať z verejných financií určených na sociálnu pomoc a nie zo zdrojov, ktoré potom chýbajú nemocniciam či ambulantným lekárom,“ tvrdí šéf NKÚ.

Zákon v rozpore s realitou

Vozidlá dopravnej zdravotnej služby prepravujú pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, nemocnicami či poliklinikami na plánované vyšetrenie, do domáceho liečenia či ľudí zaradených do dialyzačného programu. Do roku 2019 zabezpečovali prepravu takýchto pacientov živnostníci bez jasného legislatívneho vymedzenia.

Táto služba sa poskytuje občanom, ktorí nepotrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú vozidlami rýchlej zdravotnej služby. Podľa dôvodovej správy k zákonu sa pravidlá zmenili pre nízku kvalitu služieb a potrebu priameho dohľadu a kontroly nad poskytovateľmi DZS.

Zákon zadefinoval DZS ako nový typ zdravotníckeho zariadenia. „Táto zákonná formulácia je v príkrom rozpore s realitou, pretože v týchto vozidlách nie sú žiadni zdravotnícki pracovníci. Šoférom je človek bez odborného vzdelania, praxe a používané auta nemajú ani potrebnú zdravotnícko-technickú výbavu. Vodič, ktorý má častokrát len základné či učňovské vzdelanie, nemôže viesť žiadnu zdravotnú dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti,“ upozorňuje šéf NKÚ.

Konštatuje, že „podľa národnej autority pre oblasť externej kontroly ide teda o službu súvisiacu s poskytovaním prevozu pacienta, o formu bežnej pomoci odkázanému občanovi a nie o samotnú zdravotnú starostlivosť“. Ministerstvo pritom od novelizácie zákona nevykonalo ani jednu kontrolu u prevádzkovateľov DZS.

Názor Európskej komisie

Rezort zdravotníctva počas výkonu kontroly obhajoval svoje konanie pri zazmluvňovaní prevádzkovateľov DZS tak, že platná legislatíva im neukladá povinnosť používať pri súťaži postupy definované zákonom o verejnom obstarávaní, keďže problematika je explicitne upravená v zákone o zdravotnej starostlivosti a v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Európska komisia má na daný problém iný názor a jej zástupcovia upozorňujú na skutočnosť, že slovenské právne normy v tejto agende nie sú v súlade s európskymi pravidlami obstarávania. Obdobný problém identifikovali v minulosti národní kontrolóri pri súťaži na prevádzkovateľov rýchlej zdravotnej služby, kde výber poskytovateľov bol zverený Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Hodnotenie kvality dopravnej služby

S prevádzkovateľmi dopravnej zdravotnej služby podpisujú zmluvy poisťovne, ktoré tak robia na základe objemu prepravy zazmluvneného v predchádzajúcom roku.

Zmluvy sa teda nepodpisujú na základe transparentnej verejnej súťaže, nerobí sa žiaden výber, ktorá dopravná služba a aký objem prepravy dostane. Nehovoriac o tom, že povolenia rezortu, potrebné na rozhodovanie poisťovní, sú vydávané na dobu neurčitú, takpovediac navždy,“ upozorňuje Andrassy. Pre chýbajúce indikátory kvality a nezadefinovanú minimálnu sieť nie je možné ani pravidelne vyhodnocovať kvalitu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby.

Zdravotnícke zariadenia pre kontrolórov NKÚ potvrdili, že v exponovaných časoch čaká pacient na odvoz aj niekoľko hodín. Zdravotné poisťovne tiež nemajú v zmluvách s poskytovateľmi DZS ošetrené žiadne kvalitatívne kritériá. Napríklad chýba časový termín na pristavenie vozidla DZS po objednávke. Keďže prevádzkovateľ dostáva financie za prepravenú osobu na kilometer, je ich snahou prepraviť naraz čo najviac osôb.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Ľubomír Andrassy
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNKÚ Najvyšší kontrolný úradÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou