Protimonopolný úrad monitoruje ceny pohonných látok, v prípade dôvodného podozrenia na protisúťažné správanie začne konať

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tankovanie, benzín
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR priebežne monitoruje trhy pohonných hmôt na Slovensku a v prípade dôvodného podozrenia na protisúťažné správanie začne konať v zmysle zákona.

Podozrenie, že prichádza k porušeniu zákona sa však podľa úradu musí zakladať na komplexných objektívnych faktoch. Aj takto objasňuje PMÚ svoje možnosti a kompetencie pri posudzovaní cien pohonných hmôt.

Turbulentný vývoj cien

Zároveň jasne deklaruje, že v trhovej ekonomike bežne prichádza k pohybom cien nahor aj nadol a samotný nárast ceny či marže sám osebe nie je možné považovať za neštandardný jav, ktorý by mal vyvolávať obavy z protisúťažného konania.

„Je pravdou, že v posledných rokoch bol vývoj cien pohonných látok v Európe pomerne turbulentný. V prípade takýchto výrazných a neštandardných pohybov na trhu súťažné právo nemusí byť vhodným nástrojom na riešenie takejto situácie,“ zdôrazňuje úrad.

Táto situácia na trhu s pohonnými hmotami spôsobila to, že v rokoch 2022 a čiastočne aj v roku 2023 rafinériám celosvetovo vzrástli marže. Tie však nepredstavujú čisté zisky rafinérií a samé osebe nepredstavujú protisúťažnú praktiku.

Zákonom daná daň

V rámci súťažných orgánov pritom podľa PMÚ prevláda názor, že najvhodnejšou odpoveďou na výnimočne vysoké zisky je zdanenie dodatočných ziskov rafinérií.

Pre komplexné pochopenie situácie je podľa úradu dôležité uvedomiť si, ako sa tvorí maloobchodná cena pohonných hmôt. V skutočnosti približne polovicu maloobchodnej ceny benzínu a nafty, ktorú spotrebiteľ vidí na čerpacej stanici tvorí daň, spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty.

Výška daní je daná zákonom, je príjmom štátneho rozpočtu, výrobca pohonných látok ju nevie ovplyvniť a tá časť maloobchodnej ceny, ktorá je tvorená daňami, nie je a ani nemôže byť príjmom výrobcu.

K 18. marcu tohto roka bola priemerná maloobchodná cena benzínu na Slovensku s daňou 1,624 eur za liter a cena bez daní 0,8 eur za liter, daň teda predstavovala 0,824 eur za liter, čo je 51 % z konečnej ceny benzínu. V prípade nafty bola priemerná maloobchodná cena s daňou 1,589 eur za liter a cena bez dane 0,917 eur za liter, daň teda predstavovala 0,672 eur za liter, čo je 42 % z konečnej ceny nafty.

„Aj v rámci prešetrovania správania podnikateľov v cenovej oblasti sa PMÚ môže zaoberať len cenami bez daní, keďže podnikateľ je zodpovedný len za túto časť ceny. Maloobchodné ceny s daňami nie sú pre analýzu z hľadiska súťažného práva relevantné,“ upozorňuje úrad a dodáva, že dane týkajúce sa pohonných látok sú v jednotlivých krajinách Európskej únie rozdielne.

Uplatňovanie neprimerane vysokých cien

Do marca 2022 sa ceny pohonných hmôt bez daní na Slovensku a v ostatných krajinách líšili len mierne. Od marca 2022 však začala maloobchodná cena pohonných hmôt bez daní výrazne rásť u nás aj v ostatných štátoch, s výnimkou Maďarska, kde bola zavedená regulácia.

Ku koncu roka 2022 a v priebehu roka 2023 prišlo k poklesu cien. V roku 2024 opätovne dochádza k miernemu nárastu maloobchodnej ceny pohonných hmôt bez daní, avšak stále ide o úroveň výrazne nižšiu ako v roku 2022.

PMÚ zdôrazňuje, že jeho právomoci sú presne určené zákonom. Podľa legislatívy je zneužívanie dominantného postavenia na trhu zakázané, pričom sa za neho považuje aj uplatňovanie neprimerane vysokých cien.

Zneužitie dominantného postavenia

Úrad teda má kompetencie posúdiť, či cena určitého tovaru uvádzaného na trh podnikateľom v dominantnom postavení nie je neprimerane vysoká. Nemá však žiadnu zákonom danú kompetenciu posudzovať či hodnotiť celkovú ziskovosť podnikateľov.

„Konštatovať, či došlo k zneužitiu dominantného postavenia formou uplatňovania neprimeraných cien môže PMÚ až po definovaní relevantných trhov, preukázaní dominantného postavenia a najmä po komplexnej analýze nákladov spojených s výrobou daného tovaru a fungovania trhu ako takého,“ pokračuje úrad.

Prípadné porušenie zákona neposudzuje iba na základe čiastkových informácií týkajúcich sa vývoja cien jednej vstupnej suroviny a bez zohľadnenia ostatných nákladov, ani na základe výšky ceny v krátkom časovom úseku.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaProtimonopolný úrad (PMÚ) SR