365.bank zvyšuje úroky pri hypotékach, tento rok upravovalo svoje sadzby už päť bánk

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Rodičia, dieťa, peniaze, bankrot
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

365.bank ešte začiatkom roka zaujala najvýraznejším poklesom úrokov spomedzi bánk od obdobia, kedy sadzby upravuje Európska centrálna banka. Zľavy však boli podľa Finančného kompasu napojené na nutnosť vlastniť ďalší produkt, alebo boli dosiahnuteľné iba pre určitú typológiu klientov.

Aktuálne sa však od 8. mája rozhodla pre zvýšenie hypotekárnych sadzieb. Pri jednoročnom fixe je to zvýšenie z 4,05 percenta na 4,75 percenta. Pri trojročnom a päťročnom fixe sa sadzba zvyšuje z 4,05 percenta na 4,25 percenta. Pri desaťročnej fixácii je to bez zmeny, 5,05 percenta.

O 0,5 percenta vie klient získať zľavu z úroku za aktívne využívanie účtu Plus a 0,7 percenta za príjem hlavného dlžníka, ak je aspoň 1 500 eur a ak mesačne príde na účet rovnaká suma.

Tento rok podľa Finančného kompasu upravovalo svoje úrokové sadzby pri hypotékach päť bánk. Medzi prvými bola 365.bank a Slovenská sporiteľňa, ktoré úrokové sadzby znižovali. Menej populárne úpravy urobila ČSOB, mBank a UniCredit Bank. Tie svoje úrokové sadzby pri niektorých fixáciách zvyšovali. Od mája sa k zvyšovaniu sadzieb pridala aj 365.bank.

Slovenská sporiteľňa od 1.2.2024

Úver na bývanie

Fix1 úrok od 4,79 %, predtým od 4,99 %,
Fix3 úrok od 4,99 %, predtým od 5,19 %,
Fix5 úrok od 4,99 %, predtým od 5,19 %,
FIX10 úrok od 5,39 %, predtým od 5,39 % bez zmeny,
FIX15 úrok od 5,39 %, predtým od 5,39 % bez zmeny.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:

0,50 % ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet Klienta vedený v Banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní.
0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.

Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo výške 0,70 % p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.

ČSOB od 1.2.2024

Hypotéka

Fix1 úrok od 5,39 %, predtým od 5,39 %,
Fix3 úrok od 4,29 %, predtým od 4,29 %,
Fix4 úrok od 4,29 %, predtým od 4,29 %,
Fix5 úrok od 4,49 %, predtým od 4,29 %,
Fix10 úrok od 4,69 %, predtým od 4,49 %,
Fix15 úrok od 4,79 %, predtým od 4,69 %,
Fix20 úrok od 4,89 %, predtým od 4,79 %.

Zľavy u úrokovej sadzby:

0,20 % za aktívny bežný účet (bežný klient).
0,20 % za poistenie nehnuteľnosti DOMOS.
0,10 % za úver nad 60 000 eur (vrátane).

mBank od 24.4.2024

mHypotéka účelová

FIX1 do 80 % LTV od 5,94 %, predtým od 5,74 %, nad 80 % od 5,94 %, predtým od 5,74 %,
FIX3 do 80 % LTV od 4,49 %, predtým od 5,34 %, nad 80 % od 4,69 %, predtým od 5,54 %,
FIX5 do 80 % LTV od 4,59 %, predtým od 4,84 %, nad 80 % od 4,79 %, predtým od 5,04 %.

Zľavy u úrokovej sadzby:

0,25 % pre klientov, ktorí za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte minimálne 600 eur a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne.

UniCredit Bank od 25.4.2024

Účelový Hypoúver, Refinanc

Fix3 úrok od 4,19 %, predtým od 4,19 %,
Fix4 úrok od 4,19 %, predtým od 4,19 %,
Fix5 úrok od 4,19 %, predtým od 4,29 %,
Fix7 úrok od 5,29 %, predtým od 5,29 %,
Fix10 úrok od 5,29 %, predtým od 5,29 %.

Zľavy u úrokovej sadzby:

0,20 % za poistenie schopnosti splácať úver.
0,20 % za Aktívny účet – záväzok zasielať mesačne 1,5 násobok anuitnej splátky na účet , z ktorého je úver splácaný a mesačne vykonané 3 platby kartou vydanou k tomuto účtu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie 365 bankČSOB bankamBankSlovenská sporiteľňaUniCredit Bank