Národná banka Slovenska obstaráva nový informačný systém, jeho predpokladaná hodnota je 3,6 milióna eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Národná banka Slovenska
Budova Národnej Banky Slovenska. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Tento článok pre vás načítala AI.

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa pre funkčný a technický upgrade informačného systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS. Predpokladaná hodnota zákazky je 3,6 milióna eur bez DPH, dodaná by mala byť v priebehu 18 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. Lehota na predkladanie ponúk je do 22.apríla.

Nový informačný systém

Ako informovala NBS, jedným z dôvodov vyhlásenia súťaže je aj skutočnosť, že sa podpora súčasného riešenia SAP končí v roku 2027. Nové riešenie bude znamenať rýchlejší prístup k finančným údajom, ich efektívnejšie spracovanie a jedným zo základných prínosov bude aj štandardizácia procesov.

Výsledkom súťaže bude dodanie nového informačného systému. Ten by mal byť vytvorený na základe funkčného a technického upgradu informačného systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS.

Rozširovanie funkčnosti

Obstarávanie zahŕňa aj dodanie HW a potrebných licencií, resp. zabezpečenie poskytnutia potrebných produktov, licencií SW produktov tretích strán, plus vytvorenie a dodanie systému na migráciu údajov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj servisné služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti dodaného informačného systému.

Tie pozostávajú z údržby a podpory dodaného informačného systému, ktorá zahŕňa zabezpečenie spoľahlivosti a požadovanej úrovne dostupnosti. Medzi požiadavkami je aj rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho vplyvu na prevádzkyschopnosť dodaného informačného systému a ďalšia úprava, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska