Súhrn legislatívnych návrhov zo 7. decembra, ktoré parlament posunul do druhého čítania

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bankovky, peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Parlament posunul do druhého čítania legislatívny návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Celková lex konsolidácia s osemnástimi opatreniami dosahuje sumu takmer dve miliardy eur.

Zvýšenie daní

Vláda Roberta Fica zvýši dane pre Slovnaft, spotrebné dane na tabak a tvrdý alkohol, zníži príspevok do druhého piliera z 5,5 percenta na 4 percentá z hrubej mzdy, či o jeden percentuálny bod zvýši zdravotné odvody pre zamestnávateľov a živnostníkov.

Deň Ústavy SR, ktorý pripadá na 1. september, zostane štátnym sviatkom, ale nebude už dňom pracovného pokoja. Návrh tiež obsahuje zavedenie bankovej dane, vyššie dane na dividendy, či opätovné zavedenie daňových licencií pre právnické osoby.

Medzi opatreniami je aj zrušenie zníženej 10-percentnej sadzby DPH na alkohol v reštauráciách. Sadzba sa od budúceho roka zvýši na 20 percent.

Nárast úrokových sadzieb

Poslanci do ďalšieho legislatívneho procesu posunuli aj návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie.

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa podľa ministerstva práce zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čo môže vážne ohroziť platobnú schopnosť obyvateľov splácať úvery na bývanie.

Vláda chce preto zaviesť novú štátnu sociálnu dávku, ktorou bude štát občanom finančne prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru vzhľadom na refixáciu úveru na bývanie.

Výška príspevku má dosiahnuť 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac 150 eur mesačne.

S prihliadnutím na možnosti štátneho rozpočtu a sociálno-ekonomickú situáciu v krajine sa navrhuje možnosť ustanoviť v zákone o štátnom rozpočte odlišnú výšku príspevku na príslušný rozpočtový rok.

Maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka s nárokom na príspevok bude najviac 1,6-násobkom priemernej mzdy na Slovensku za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem. V budúcom roku pôjde o sumu 2 086 eur.

Štátne príspevky

Od začiatku budúceho roka bude možné poskytovať štátne príspevky na vykonávanie pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi letiskami na území Slovenska a letiskami mimo územia Slovenska. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý parlament posunul do druhého čítania.

„Poskytnutím príspevku v civilnom letectve na uvedený účel sa umožní aj realizácia záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú zo schválených investičných zmlúv,“ uviedol rezort dopravy.

Ako príklad rezort uvádza zámer uľahčiť pre poskytovateľov leteckých služieb vykonávanie pravidelných a priamych letov na linke Göteborg – Košice. Ide o záväzok vyplývajúci z investičnej zmluvy so švédskou automobilkou Volvo.

Národný zdravotnícky informačný systém

Ministerstvo dopravy tiež upozorňuje na to, že vytvorením nového právneho nástroja bude možné zo strany štátu podporiť nové letecké spojenia. Podľa doložky vplyvov návrhu novely zákona na rozpočet verejnej správy by mal štát v budúcom roku na tento účel vynaložiť 1,2 milióna eur.

Parlament posunul do druhého čítania aj návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) chce novelou zákona predísť zlyhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku od 1. januára budúceho roka.

Novela zákona rieši nutnosť uzatvoriť elektronickú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a občianskeho preukazu s čipom.

„Značná časť obyvateľov Slovenska nemá občiansky preukaz s čipom a toto ustanovenie zákona je teda pre nich nevykonateľné. Legislatívna úprava preto odstránením tejto prekážky umožní širšie využitie služieb u obyvateľstva,“ uviedlo k návrhu ministerstvo zdravotníctva.

Legislatívny návrh rieši aj prístup zdravotníckych pracovníkov k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a za podmienok určených zákonom prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Robert FicoZuzana Dolinková
Firmy a inštitúcie Hlas-SDSlovnaftVolvo