Výška novopriznaných starobných aj predčasných starobných dôchodkov v decembri vás riadne prekvapí!

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze dochodok euro senior dochodci
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Výška novopriznaných starobných a predčasných starobných dôchodkov v decembri minulého roka môže mnohých riadne prekvapiť. Kým v decembri 2022 dosiahli priemerné novopriznané predčasné starobné dôchodky 538 eur, na konci vlaňajška to bolo o 217 eur viac, teda až 755 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií SR.

Sociálna poisťovňa vlani priznala nové predčasné starobné dôchodky 17 764 žiadateľom, ktorí spĺňali podmienku a chýbali im len dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Vykázala však aj ďalšiu skupinu žiadateľov o predčasný starobný dôchodok, ktorí po januára 2023 splnili alternatívnu podmienku nároku a teda odpracovali najmenej 40 rokov.

Najviac ich bolo v decembri

Počet týchto novopriznaných predčasných starobných dôchodkov dosiahol za minulý rok takmer 11,4 tisíc. Až 63 % takýchto dôchodkov bolo priznaných za posledných päť mesiacov vlaňajška, pričom najviac ich Sociálna poisťovňa priznala v decembri a to pre 1 589 žiadateľov. Oproti roku 2022 tak vzrástol počet nových žiadateľov o predčasný dôchodok 2,3-násobne, ku koncu vlaňajška ich počet prekročil 29 tisíc.

Ak sa pýtate, čo je za týmto výrazným nárastom žiadostí o predčasný dôchodok, máme pre vás odpoveď. Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 mimoriadne zvýšila všetky dôchodkové dávky o 10,6 %, vrátane predčasného starobného dôchodku. Priemerná výška predčasného dôchodku sa tak zvýšila o 66 eur, ku koncu roku predstavovala 698 eur.

Od júla 2023 sa tiež zvýšili sumy minimálneho dôchodku a od októbra 2023 po novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Na základe toho je suma minimálneho dôchodku z doterajších 136 % zvýšená na 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Vyššia bola aj priemerná výška

Významne medziročne poskočila aj priemerná výška novopriznaného starobného dôchodku. V decembri dosiahla 815 eur, kým v decembri 2022 bola na úrovni 607 eur, to znamená o 208 eur menej. Počet nových poberateľov starobného dôchodku však medziročne poklesol o jedenásť percent.

Vlani požiadalo o starobný dôchodok 43 830 ľudí. Sociálna poisťovňa evidovala na konci roka 1,12 milióna poberateľov starobných dôchodkov. Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla ku koncu roka 610 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 122 eur.

Nová možnosť odchodu

Od januára 2023 je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak človek odpracoval 40 rokov. Rozšírila sa tak možnosť, ako odísť do dôchodku. Pretože dovtedy platila podmienka, že do dôchodkového veku mohli chýbať najviac dva roky. V oboch prípadoch však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

V prvom spomenutom prípade sa suma predčasného starobného dôchodku znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRSociálna poisťovňa