Zákony pre podnikateľov sú stále dlhšie a menej zrozumiteľné, konštatuje INESS

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Byrokracia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Za posledné desaťročie sa viacero vlád zaviazalo, že zreformuje byrokraciu tak, aby sa znížil počet regulácií, zlepšilo podnikateľské prostredie či tvorili zákony pre ľudí. Dáta však ukazujú opak.

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Také sú závery analýzy Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Noví podnikatelia musia podľa nej každoročne čítať dlhšie a dlhšie zákony, aby vyhoveli všetkým podmienkam na začatie podnikania. Tí, ktorí už podnikajú, musia zase pravidelne sledovať novelizácie zákonov a upravovať svoje interné predpisy a procesy.

„Síce existujú určité zákonné a regulačné pravidlá, ktoré mali znížiť chaotickosť legislatívneho procesu, ale aplikácia týchto pravidiel zatiaľ nemala vplyv na významné zlepšenie predvídateľnosti legislatívneho procesu a znižovania byrokracie,“ uvádza inštitút.

Posledných sedem vlád na Slovensku sa pritom v programových vyhláseniach prihlásilo k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, až posledné tri však podľa analýzy doniesli reálne systematické výsledky v pretavovaní princípov lepšej regulácie v oblasti debyrokratizácie.

„Okrem zavedenia princípu „1 in – 2 out“, sa právne predpisy začali vyhodnocovať aj ex post, zaviedlo sa povinné preskúmanie regulácií či hodnotenie „gold-platingu“. Vzhľadom na krátkosť času však nie je možné konštatovať, či budú tieto rámce debyrokratizácie aj akceptované v politickej praxi,“ konštatuje INESS.

Dochádza k znižovaniu zrozumiteľnosti legislatívy

V analýze slovenskej legislatívy v oblasti podnikateľského prostredia sa inštitút zameral na dva najvýznamnejšie ukazovatele, a to počet slov a priemernú dĺžku viet. Sledoval Obchodný zákonník, zákon o dani z príjmov, Zákonník práce a zákon o živnostenskom podnikaní.

„Obchodný zákonník je najdlhším analyzovaným zákonom z pohľadu počtu slov, keď v roku 2023 dosiahol 106 668 slov. Dôvodom významného nárastu v roku 2004 je vplyv vstupu Slovenska do EÚ a s tým spojená transpozícia európskej legislatívy. Spomedzi všetkých zákonov najvýznamnejší rast počtu slov od jeho vyhlásenia do roku 2023 nastal v prípade zákona o DPH, ktorý narástol z 22 604 slov v roku 2004 na 62 899 slov v roku 2023. V roku 2020 dokonca zákon o DPH predbehol v počte slov aj Zákonník práce,“ hodnotí legislatívu INESS.

V dĺžke viet tiež nastali významné zmeny, keď vo všetkých analyzovaných zákonoch prišlo k ich predlžovaniu. Najvýznamnejšie v prípade zákona o živnostenskom podnikaní, ktorý má súčasne aj najdlhšie vety spomedzi analyzovaných zákonov v podnikateľskom prostredí.

Celkovo tak podľa analýzy dochádza k systematickému znižovaniu zrozumiteľnosti legislatívy, z dostupných dát nie je možné konštatovať, že by sa aplikoval nejaký systematický pohľad na odbyrokratizovanie legislatívy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz