Povoľovanie stavieb sa má zrýchliť, dlhotrvajúce konania sú jedným z hlavných problémov

Stavebníctvo, stavebná reforma
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Schválená stavebná reforma s účinnosťou od apríla budúceho roka má umožniť aj zrýchlenie a zefektívnenie povoľovania stavieb. Nový zákon o výstavbe je založený na princípe jedného konania a jedného povolenia.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (UUPV) jednu z najdôležitejších zmien v pravidlách obhajuje tým, že dlhotrvajúce konania, množstvo nadväzujúcich a často vzájomne sa podmieňujúcich procesov patria k hlavným problémom vo výstavbe.

Stanovanie jasných lehôt

„Zákon o výstavbe umožní zrýchlený priebeh procesu povoľovania aj tým, že stanovil jasné lehoty, kedy sa má aký úkon vykonať. Niektoré spája do obsahovo príbuzných celkov a taktiež skrátil lehoty na rozhodovanie v prípade projektu bez rozporov,“ priblížil generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie centrálneho stavebného úradu Roman Skorka.

Veľkou zmenu je tiež určenie presných lehôt na vyjadrenia. Ak sa dotknutý subjekt nevyjadrí v lehote, bude to automaticky znamenať jeho kladné vyjadrenie.

To má podľa stavebného úradu reálne skrátiť dĺžku konaní. Pri zhotovení čo len trochu komplikovanejšej stavby musí v súčasnosti stavebník, teda investor, absolvovať množstvo duplicitných procesných krokov.

„Potrebuje hneď niekoľko stavebných povolení, napríklad všeobecné stavebné povolenie od obce, špeciálne povolenie pre vody, pre cesty, infraštruktúru…,“ vymenoval zástupca UUPV.

Jedno povoľovacie konanie

Nový stavebný zákon zavádza, že toto všetko bude súčasťou jedného konania k hlavnej stavbe. Zahrnie aj vedľajšie konania, v súčasnosti vedené ako samostatné k vedľajším stavbám.

„V jednom konaní k stavebnému zámeru vybavím celú stavbu, vrátane súvisiacich úprav, preložiek a podobne. Toto je v princípe tá najväčšia pridaná hodnota,“ uviedol Skorka.

V praxi to bude znamenať, že v jednom povoľovacom konaní, ktorého výsledkom bude rozhodnutie o povolení stavby, si bude musieť stavebník obhájiť stavebný zámer voči všetkým reguláciám a verejným, či súkromným záujmom v území.

Nový zákon o výstavbe spolu so zákonom o územnom plánovaní a súvisiacimi zmenami v desiatkach iných zákonov má nahradiť takmer polstoročný stavebný zákon.

Zmeny stavebných predpisov

UUPV vznikol 1. júna 2022, od 1. januára 2023 je ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie. Tieto kompetencie prevzal z Ministerstva dopravy a výstavby SR, z ktorého názvu od začiatku tohto roka vypadla výstavba.

Viac o téme: Ficova vláda (koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS)

Nová vládna koalícia avizovala, že pripravuje zmeny stavebných predpisov so zámerom urýchliť a zefektívniť procesy umiestňovania stavieb a stavebného povoľovania.

Vo svojom programe sa kabinet Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS zaviazal posunúť účinnosť už schválenej stavebnej legislatívy, určenú na 1. apríla 2024, do schválenia zmien, maximálne na dva roky. Chce tak získať čas na potrebnú úpravu a vytvorenie predpokladov na plynulú realizáciu nových stavebných pravidiel.

Vláda v záujme urýchlenia výstavby nadradenej infraštruktúry tiež mieni prehodnotiť možnosť vzniku celonárodného stavebného úradu pre strategické investície a nadradenú infraštruktúru.

Spojené by bolo stavebné konanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Samotný proces EIA sa má zjednodušiť do tej miery, aby v intravilánoch obcí neboli duplicitné posudzovania pri projektoch spĺňajúcich parametre v územných plánoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Roman Skorka
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRÚrad pre územné plánovanie a výstavbu SR