Schátrané budovy a rozpredané majetky. Najvyšší kontrolný úrad našiel v inštitúciách ministerstva školstva viaceré nedostatky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tento článok pre vás načítala AI.

Chátrajúce budovy pre mládež, absencia kontroly financovania súkromných stredných škôl, fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za takmer milión eur, pričom nájomca a prenajímateľ boli jedna osoba, či nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami. Toto sú zistenia z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý za obdobie 2020 až 2022 preveroval deväť súkromných stredných škôl.

V rámci druhej kontroly sa NKÚ pozrel na hospodárenie štátu cez organizácie založené na podporu detí a mládeže. Zistil napríklad, že Nadácia Intenda neefektívne spravovala majetok, ktorý mal slúžiť na voľnočasové aktivity pre mládež.

Absolútne zlyhanie štátu

Podľa šéfa kontrolórov Ľubomíra Andrassyho štát absolútne zlyhal a v ostatných piatich rokoch sa ministerstvo školstva nezaujímalo o fungovanie Nadácie Intenda.

„Ministerskí kontrolóri nevykonali ani jeden audit v organizáciách, ktoré zodpovedajú za verejnú politiku mládeže a ľudia nominovaní rezortom do nadácie či inštitútu mládeže Iuventa si neplnili svoje povinnosti,“ skonštatoval Andrassy.

NKÚ informoval, že na Slovensku pôsobí 236 súkromných škôl, v ktorých sa v roku 2022 vzdelávalo viac ako 38-tisíc žiakov a zo štátneho rozpočtu im bolo pridelených viac ako 120 miliónov eur, pričom deviatim kontrolovaným stredným školám bolo z tejto sumy poskytnutých bezmála šesť miliónov. Podmienky nakladania s verejnými zdrojmi zo strany súkromných stredných škôl sú podľa kontrolórov nastavené nedostatočne a vytvára sa priestor pre ich netransparentné využívanie.

Transparentný systém financovania

Podľa Andrassyho je potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl a tiež ich kontrolu, aby platili rovnaké pravidlá pre verejné, cirkevné a súkromné stredné školy. NKÚ identifikoval závažné porušenia, ktoré poukazujú na systémové nedostatky v oblasti financovania súkromných škôl, pričom možnosť preukázať, ako boli verejné zdroje použité, je značne obmedzená.

Kontrolóri odporúčajú zaviesť povinnosť overovať účtovné uzávierky súkromných škôl a ich zriaďovateľov audítormi, aby sa zamedzilo možným podvodom alebo chybám.

„Súčasná legislatívna úprava bez dostatočných kontrolných mechanizmov vytvára riziko neoprávneného čerpania verejných zdrojov. Napríklad zriaďovateľ a škola v Hnúšti počas niekoľkých rokov vykazovali fiktívnych žiakov, na ktorých poberali normatívne finančné prostriedky,“ informoval NKÚ s tým, že škola a zriaďovateľ boli pri kontrole zastúpení jedinou osobou, ktorá nepredložila žiadnu relevantnú dokumentáciu k nakladaniu s verejnými zdrojmi.

Škole bolo v kontrolovaných rokoch poskytnutých 775-tisíc eur, pričom vykazovala výrazne vyššie prevádzkové náklady na úkor mzdových nákladov.

„Škola bola v čase kontroly vyradená zo siete škôl,“ dodal NKÚ. Kontrolóri odhalili aj úzke personálne prepojenia. Zriaďovateľ školy bol súčasne riaditeľom alebo zamestnancom školy, čo nedokázalo zabezpečiť dostatočnú nezávislosť a objektivitu. Porušenia zistili aj pri schvaľovaní odmien.

Zlyhania pri správe verejného majetku

V dvoch prípadoch identifikoval NKÚ prenájom budov vo vlastníctve zriaďovateľa.

„V škole v Giraltovciach bola celková suma nájmu za kontrolované roky viac ako 183-tisíc eur, pričom z prevádzkového normatívu bolo uhradených 62-tisíc eur. Škola v Dunajskej Strede s najvyšším podielom nájomného na prevádzkových nákladoch uhradila v týchto rokoch nájomné v celkovej sume 951-tisíc eur, pričom z verejných peňazí bolo uhradených 898-tisíc eur,“ priblížili kontrolóri s tým, že vlastníkom bol aj zriaďovateľ školy. Uzatvorené nájomné zmluvy tak podpisovala za obidve zmluvné strany jedna a tá istá osoba.

V Prešove zase zistili závažné porušenia zákona o financovaní škôl a zákona o účtovníctve. Ako NKÚ ďalej priblížil, Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a bol do nej postupne prevedený majetok z bývalého Fondu detí a mládeže, ktorý bol z výraznej časti rozpredaný.

„Z 26 budov, ktoré previedlo ministerstvo do správy Nadácie, jej ostali už len štyri, pričom príspevky pre jednotlivé organizácie a jednotlivcov tvorili iba 12 percent tržieb z prenájmu a predaja tohto majetku. Dnes je jasné, že nadácia nielenže nenaplnila svoje kľúčové poslanie, ale jej zástupcovia zlyhali pri správe verejného majetku, ukázali sa ako veľmi zlí hospodári,“ priblížil Andrassy.

Zlý technický stav budovy Iuventa

NKÚ pokračoval s tým, že v júli 2022 bola do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM) zlúčená Iuventa – Slovenský inštitút mládeže spolu s ďalšími organizáciami ministerstva školstva.

„Pôvodne mala budova Iuventy v bratislavskej Karlovej Vsi slúžiť na podporu mimoškolských aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Tento cieľ sa však v priebehu rokov vytratil. Budova je dnes v zlom technickom stave, jej priestory chátrajú,“ upozornili kontrolóri s tým, že je potrebná komplexná rekonštrukcia, pričom vedenie Iuventy neprišlo so žiadnym riešením na obnovu budovy, aby sa prinavrátil jej pôvodný účel.

„Iuventa mala možnosť ovplyvniť výšku svojich príjmov, napríklad cez prenájom nehnuteľnosti, ale rozpočtom stanovenú výšku vlastných príjmov sa jej nedarilo plniť. Väčšinu peňazí (73 %) získala z EÚ, 24 percent od zriaďovateľa a len dve percentá tvorili vlastné príjmy,“ priblížili kontrolóri, ktorí odhalili aj viaceré nevýhodné prenájmy priestorov za nižšie než trhové nájomné a prekračovaný bol aj inštitút krátkodobého nájmu.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľubomír Andrassy
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SRNadácia IntendaNárodný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)NKÚ Najvyšší kontrolný úrad