Súd, právo, právnik

Výrobcovia zelenej elektriny dostali druhú šancu, musia však do novembra uhradiť nedoplatky ( venergetike.sk)

„Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií odstránila neprimerané následky doterajšej úpravy sankcie na už dotknutých výrobcov. Teda tých, ktorým už malo právo na podporu doplatkom pre nedoplaty na daniach a odvodoch zaniknúť. Dôležité je, aby svoje nedoplatky výrobcovia uhradili práve do nadobudnutia účinnosti novely, teda do 1.11.2020,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk právnik z advokátskej kancelárie Poláček & Partners Juraj Ondrejka.