Firmy sa dočkali, Taraba zverejnil dlhoočakávané zmeny v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba, SNS
Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Dlhoočakávané zmeny v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie sú reálnejšie. Ministerstvo životného prostredia SR už totiž do medzirezortného pripomienkového predložilo predmetnú novelu zákona. Jej cieľom je odstránenie problémov administratívneho procesu vyplývajúcich z praxe, ale aj prispôsobenie procesov v oblasti výstavby a územného plánovania, skrátenie konaní a zabezpečenie vyššej profesionality štátnej správy. Zmeny by mali platiť od mája tohto roka.

„Prijatím návrhu zákona sa zjednoduší a zrýchli proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, z dôvodu prepojenia s povoľovacím procesom pre stavby a prevádzky podliehajúce posudzovaniu vplyvov,“ konštatuje envirorezort.

Efektívnejší prístup verejnosti

Zároveň sa podľa neho zefektívni prístup verejnosti do konania a odstránia sa aj pochybenia preberania európskych smerníc, ktoré sú Slovensku vytýkané Európskou komisiou. Ako pripomína ministerstvo, súčasný zákon bol prijatý pred takmer 20 rokmi a odvtedy bol novelizovaný viac ako 20-krát.

Po novom tak napríklad obstarávateľ alebo navrhovateľ nebude mať povinnosť predložiť tak obsiahlu dokumentáciu akou je zámer, na začiatku samotného konania. Podrobná dokumentácia sa bude vyžadovať až po prerokovaní a určení rozsahu hodnotenia.

„Zisťovacie konanie sa končí vydaním záväzného stanoviska, v ktorom príslušný orgán určí, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Voči záväznému stanovisku sa nemožno odvolať,“ približuje rezort ďalšie zmeny.

Nárast výdavkov verejnej správy

Novelou by sa taktiež malo umožniť podať opravný prostriedok a definuje sa námietka, ktorá si však nevyžaduje vykonanie celého odvolacieho konania. Určuje aj zmenu, pre ktorú sa nevyžaduje vykonanie zisťovacieho konania, ide o renováciu v rozsahu obnovy alebo modernizácie zariadenia, kde výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti. Novinkou by malo byť aj podanie žiadosti o upustenie od variantného riešenia.

V súvislosti so zmenami pritom ministerstvo životného prostredia avizuje nárast výdavkov verejnej správy v oblasti mzdových výdavkov. Ten bude spôsobený zvýšením počtu zamestnancov okresných úradov v sídle kraja o osem osôb.

Zároveň však očakáva aj vyššie príjmy v rozpočte verejnej správy z poriadkových pokút a sankcií, ktoré vyplývajú z neplnenia zákonných povinností. Tento vplyv však podľa rezortu nie je možné vopred vyčísliť.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)MŽP Ministerstvo životného prostredia SR