Prvá stavebná sporiteľňa odmieta zrušenie rodinného stavebného sporenia, upozorňuje na zmarené investície a neželaný precedens

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sporenie
Foto: ilustračné, thinkstock
Tento článok pre vás načítala AI.

V polovici novembra sa uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zrušiť koncept rodinného stavebného sporenia, ktorý poslanci parlamentu schválili len pred niekoľkými mesiacmi. Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) má naďalej vážne výhrady k tomuto návrhu a upozorňuje na zmarené investície, neželaný precedens do budúcnosti, ale aj negatívne dopady na spotrebiteľov a celú ekonomiku.

PSS oceňuje krok ministerstva financií, ktoré sa stretlo s pripomienkujúcimi subjektami a viedlo otvorenú a priamu diskusiu o budúcnosti systému stavebného sporenia na Slovensku. PSS rovnako oceňuje, že s ministerstvom financií našla zhodu v téme významu stavebného sporenia v čase rastúcich úrokových sadzieb a nízkej dostupnosti bývania.

Dôležitá je stabilita a predvídateľnosť

Spoločnosť takisto vníma argumenty, ktoré rezort financií použil pri obhajovaní návrhu zrušiť rodinné stavebné sporenie a vie sa stotožniť s tými pripomienkami, ktoré poukazovali na príliš úzku definíciu domácnosti. PSS však zotrváva v názore, že systém stavebného sporenia potrebuje stabilitu a predvídateľnosť. Považuje za nesprávne, že menej ako dva mesiace pred plánovaným vznikom inštitútu rodinného stavebného sporenia na základe prijatého zákona žiadna zo zainteresovaných strán stále nevie, čo môže očakávať.

„Výdavky na rodinné stavebné sporenie sú v kontexte veľkosti štátneho rozpočtu zanedbateľné, naopak, jeho prínosy budú pozitívne vplývať na ekonomiku štátu a bude pomáhať zlepšovať bývanie tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Samotné zavedenie podpory rodín s deťmi prostredníctvom tzv. rodinného stavebného sporenia nemá žiaden vplyv na budúcoročný štátny rozpočet, teda rozpočet v roku 2024,“ upozorňuje PSS.

Pomoc rodinám

Štátna prémia za zmluvy uzatvorené po 1. januári 2024 sa totiž bude prvýkrát pripisovať až v roku 2025. Podľa odhadov PSS by však aj v roku 2025 zvýšenie nákladov na štátnu prémiu spôsobené vplyvom rodinného stavebného sporenia malo predstavovať len nižšie stovky tisíc eur. PSS pripomína, že štátna prémia je finančne efektívny nástroj, ktorý vie rodinám pomôcť v zabezpečení ich bytových potrieb.

„Zlepšenie dostupnosti štátnej prémie v podobne rodinného stavebného sporenia má zanedbateľné nároky na štátnu kasu v porovnaní s hodnotou, ktorú vytvorí pre mladé rodiny s deťmi, jednu z najzraniteľnejších skupín z hľadiska dostupnosti bývania,“ uviedla. Zvýšenie príjmového limitu pre rodiny taktiež podľa spoločnosti odzrkadľuje nízku dostupnosť bývania aj medzi skupinami, ktoré nutne nemajú podpriemerný príjem, a to najmä v krajských mestách.

Tretia zmena v priebehu roka

Zákon o stavebnom sporení sa tento rok menil už dvakrát. Táto zmena by tak už bola treťou v priebehu roku a zrušila by sa celá predošlá novela. PSS v tejto súvislosti poukazuje na programové vyhlásenie vlády, ktoré obsahuje záväzok k stabilnému a predvídateľnému podnikateľskému prostrediu.

„Absencia takéhoto prostredia sťažuje firmám možnosť pripravovať sa na zmeny zákonov. Príprava na zmenu legislatívy totiž zahŕňa aj investície nemalých zdrojov, či už ľudských alebo finančných. Spoločnosť už teraz investovala množstvo prostriedkov do analýzy podmienok, prípravy produktovej ponuky, úpravy informačných systémov, a to v oprávnenej domnienke, že schválený zákon vstúpi do platnosti,“ dodala PSS.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRPSS Prvá stavebná sporiteľňa