Plagiátorstvo, bossing či obťažovanie sú etické otázky kódexu, ktorý po prvý raz Slovensko môže mať

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko môže mať po prvýkrát kódex, ktorý by riešil etické otázky v akademickom prostredí. Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kam ho predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Etické hodnoty, princípy a normy

Ako informoval rezort školstva, vedecké a akademické inštitúcie, ale aj verejnosť môžu Kódex pripomienkovať do 5. októbra.

Cieľom dokumentu je prispieť k zvýšeniu kultúry v akademickom prostredí, ale aj identifikovať a predchádzať neetickému správaniu. Mal by tiež zásadne riešiť etické otázky, ako napríklad plagiátorstvo, bossing či obťažovanie.

„Poslaním Kódexu je prispievať k všeobecnému, integrálnemu dodržiavaniu náročných etických požiadaviek, predchádzať neetickému alebo nečestnému konaniu a správaniu v oblasti vedy, výskumu a vývoja, a tým pôsobiť na zvyšovanie ich kvality a dôveryhodnosti v domácom i v medzinárodnom kontexte,“ uviedlo MŠVVaŠ.

Dokument nadväzuje na platnú legislatívu, a to ako domácu, tak aj medzinárodnú, najmä európsku. Rovnako nadväzuje aj na obdobné medzinárodné a domáce dokumenty. Vo vedeckej a výskumnej oblasti a v akademickej činnosti Kódex uplatňuje i rozvíja etické hodnoty, princípy aj normy.

Nedostatky v akademickom prostredí

„Medzi najčastejšie javy neetického správania v akademickom prostredí patrí plagiátorstvo, obchádzanie správnych vedeckých postupov a publikovania výsledkov práce, ale tiež ponižovanie medzi akademickými pracovníkmi, či študentov pedagógmi, sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí, pracovná šikana zamestnancov (bossing), či cielené spomaľovanie kariérneho postupu „nepohodlných“ zamestnancov,“ uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že aktuálnym fenoménom je aj umelá inteligencia a jej vplyv na akademické práce. Rezort školstva tiež konštatoval, že prax i medializované prípady poukazujú na existenciu nedostatkov v slovenskom akademickom prostredí.

„V tejto súvislosti pristúpil rezort školstva k systémovému riešeniu. Novela zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja z roku 2022 zaviazala ministerstvo vypracovať národný etický kódex. Zároveň vláda SR schválila v auguste 2023 strategický dokument „Dlhodobý zámer ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028“, pričom jedným z jeho opatrení je aj zadefinovanie a presadzovanie etických pravidiel v celom akademickom prostredí,“ priblížilo MŠVVaŠ.

Záväzný pre všetky organizácie

„Kódex je spoločným vyjadrením etických záväzkov a požiadaviek výskumnej integrity. Tie budú tvoriť záväzný rámec pre identifikáciu a riešenie prehreškov a zlyhaní v akademickom priestore, teda nielen v oblasti bezprostrednej realizácie výskumu, ale tiež v oblasti vysokého školstva ako takého, keďže vysoké školy sú primárne vedeckými inštitúciami a majú poslanie vytvárať a sprostredkúvať študentom aktuálne vedecké poznanie,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.

Dodal, že Kódex bude záväzný pre štátne i súkromné organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú plánovaniu, hodnoteniu, vykonávaniu, publikovaniu či financovaniu vedeckého výskumu a vývoju na Slovensku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR