Komora sestier rázne skritizovala programové vyhlásenie, pomenovala dôležitejšie priority ako reformu nemocníc

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Iveta Lazorová
Prezidentka komory zdravotných sestier Iveta Lazorová. Foto: SITA/Jakub Julény
Tento článok pre vás načítala AI.

Programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek nenapĺňa optimizmom.

Podľa komory len konštatuje stav slovenského zdravotníctva a jeho neutešené výsledky, ktoré boli predmetom nespočetného množstva diskusií, stretnutí a konferencií už v predošlom období, ako aj pred voľbami a ktoré pokračujú aj ďalej.

Vyhlásenie neprináša nič nové

Podľa nášho názoru neprináša nič nové, prevláda opakujúce sa pomenovanie problémov, s ktorými sa rezort potýka už viac ako dve desaťročia. V návrhoch riešení týchto problémov však nenachádzame dostatočné opatrenia na to, aby sme boli presvedčení o úspešnosti naplnenia cieľov,“ tvrdí komora sestier.

Vláda podľa komory deklaruje bezplatnú zdravotnú starostlivosť, hoci priame platby v zdravotníctve tvoria pomerne veľkú časť príjmov a zdravie ako najvyššia hodnota je deklaratórnym termínom, ktorý používajú všetky vlády.

Odpolitizovanie zdravotníctva, konštruktívny dialóg s celým spektrom odborníkov, politikov, či iných subjektov pôsobiacich v zdravotníctve mali za cieľ aj predošlé vlády, žiaľ, do reálnej podoby sa nikdy nedostali,“ uviedla sesterská komora. Upozorňuje na to, že zdravotníctvo je plné politických nominantov a dialóg sa realizuje iba násilne vynúteným spôsobom.

Chýbajú konkrétne kroky, ktoré povedú k naplneniu jednotlivých cieľov s časovými plánmi realizácie,“ uviedla komora.

Pacient sa stráca v systéme

Cesta pacienta systémom podľa komory nie je priehľadne nastavená, pacient sa v systéme stráca, pretože poskytovatelia navzájom nekomunikujú.

Doplatky a poplatky v systéme nemajú reguláciu a programové vyhlásenie ani nehovorí o tom, ako to bude vláda riešiť, spomína len nárok pacienta, ktorý sa zatiaľ nepodarilo ani jednej vláde nastaviť nie preto, že by to nebolo možné, ale skôr preto, že je to nepopulárne a politicky ťažko obhájiteľné,“ tvrdí komora.

Nedostatok sestier

Nedostatok personálu a zlý stav infraštruktúry by podľa komory sestier mohli byť predmetom väčšieho záujmu, nakoľko aj v predošlých obdobiach vlád boli pokusy o realizáciu opatrení na stabilizáciu personálu, avšak okrem mzdových podmienok pre ústavné zariadenia sa nevenovala pozornosť ambulantnej sfére, či následnej starostlivosti.

Máme nedostatok sestier, ktorý sa bude neustále prehlbovať, no okrem nejasných plánov na inovácie vo vzdelávaní nenachádzame jasné opatrenia, ktoré chceme zrealizovať na ich získanie pre prácu v slovenskom zdravotníctve,“ upozorňuje.

Programové vyhlásenie podľa komory deklaruje, že bude klásť dôraz na personálnu stabilizáciu primárne sestier a lekárov, avšak adekvátne podmienky financovania vzdelávania plánuje nastaviť len u medikov, pričom zatraktívniť plánuje iba rezidentské štúdium pre sestry a lekárov.

Nákup zdravotníckeho zariadenia

Peniaze zo štrukturálnych fondov sa na zlepšenie stavu budov a zariadení už niekde preinvestovali, avšak nestačí to na to, aby sme mali nemocnice a vybavenie na úrovni krajín , trápime sa s financiami z plánu obnovy a odolnosti a niekedy to budí dojem, že nám peniaze, ktoré odtiaľ získame, robia viac starostí ako radosti,“ uviedla komora sestier.

Z krátkodobých priorít má ministerstvo zdravotníctva zámer robiť centrálne nákupy pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva s cieľom ušetriť zdroje.

To je chvályhodné, ibaže je otázne, či na to bude mať kapacity. Záleží na tom, ako sa podarí optimalizovať organizačnú štruktúru ministerstva a či sa podarí jednotlivé zložky obsadiť kvalitnými ľuďmi,“ uviedla komora.

Prevencia na prvom mieste

Z dlhodobých cieľov je ambíciou venovať pozornosť prevencii a skríningovým programom hlavne u najviac sa vyskytujúcich ochorení s vysokou úmrtnosťou.

To vítame, nakoľko prevencia je vždy lacnejšia ako samotná liečba. Problematike duševného zdravia je venovaná malá pozornosť, vítame, že sa v plánoch prevencie počíta aj so vzdelávaním v oblasti starostlivosti o zdravie už u detí v školách,“ tvrdí komora.

Za priority riešenia v zdravotníctve komora sestier považuje stabilitu financovania zdravotníctva, zabezpečenie dostatku personálnych kapacít, rozvoj digitalizácie a informatizácie systémov a v neposlednom rade reformu primárnej sféry, vrátane dlhodobej starostlivosti a až následne optimalizáciu siete nemocníc.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek